Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 06.04.2017 kl. 12.37
Muhammedanerne krever nå enda mer islamisering, til forferdelse for eliten!
Kulturredaktøren i Fædrelandsvennen skriver at ansettelsen er en «bevisst provokasjon – en frekk politisk markering». Tror eliten fortsatt at muslimer vil fremme sine interesser i samsvar med verdiene i det norske demokratiet? «Gode» muslimer har intet fellesskap med det norske samfunnet - hvis innbyggere i det alt vesentlige er vantro. IRN-tilknytningen er religiøst og politisk bundet til Det islamske ummah - som har som mål å islamisere hele verden - også Norge.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 31.03.2017 kl. 14.28
Det gode raseriet
 
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 30.03.2017 kl. 00.18
Stortinget og eliten islamiserer for fullt det norske samfunn, alt mens landbruket betaler millionbeløp til islam
«Generalsekretær Afsar har uttalt at Leyla Hasic var best kvalifisert for den nyopprettede «brobyggingsstillingen» innen IRN og at det ville være i strid med både arbeidsmiljøloven og med likestillings- og diskrimineringsloven å nekte ansettelse av Hasic med den begrunnelse at hun kom til å bruke sin religiøse klesdrakt på jobben. Dette er Jonas Gahr Støre sitt «Det nye Norge.» Ola og Kari skal tvinges til å like islamske flagrende gevanter på norske arbeidsplasser.

Sider