Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 10.12.2017 kl. 00.22
Konspirasjonsnoia hos elitene
Vårt Land har forlengst sluttet å forsvare kristne verdier, norske verdier og det norske folk. De bedriver nedrig ytringsfrihetsbegrensning, og de bidrar til kulturmarxismens fremme med liv og lyst.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 26.11.2017 kl. 14.47
Gode muslimer er dårlige medmennesker
Utsagnet fra den uthengte svensken er ; «På den ene enden av skalaen er man 100 % menneske, human - i den andre enden er man 100 % muhammedaner». 
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: lør 25.11.2017 kl. 16.25
En fredspris i Hagens ånd vil skape islamsk raseri - verden blir satt i brann!
Det er liten tvil om at dersom Hagen finner fram til en anti-islamsk størrelse på linje med Carl von Ossietzky og som har en slik tyngde at komiteens øvrige medlemmer ikke kan si nei, vil vi kunne oppleve en verdensbegivenhet uten sidestykke. «Gode muslimer» så vel som «moderate muslimer» vil nemlig gå amok dersom «Profeten» eller Allah fornærmes.

Sider