Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 04.02.2019 kl. 13.20
De politisk korrekte ser en annen vei når SIANs folk nå kreves straffet!
Til og med debattredaktør i Aftenposten, Erik Tornes, tok 10. mars 2016 avstand fra ordbruken om et forbud mot «hatefulle ytringer». På det tidspunkt jobbet man med forarbeidende til den da påtenkte nye straffeloven § 185. I november 2015 lanserte regjeringen en «Politisk erklæring mot hatefulle ytringer». Det ble sendt ut en invitasjon der regjeringen ba om tilslutning til prinsippene i erklæringen, men Redaktørforeningen tok sterkt avsand fra opplegget.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 01.02.2019 kl. 08.46
Statsmakten erklærer krig mot SIAN
SIAN har vært utsatt for angrep fra destruktive samfunnskrefter gjennom flere år. Vår folkeopplysning tolereres ikke av dem som har ambisjoner om å avvikle velferdsstat og frihetsverdier. Noen av disse kreftene tilhører Team Islam. De farligste motkreftene er derimot ikkemuslimer, og de befinner seg i statsapparatet.   
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: tor 31.01.2019 kl. 16.47
Ny doktoravhandling er grunnleggende uriktig
Det kan stilles et spørsmålstegn ved verdien av det som kommer fra universitetshold som handler om islam. Dessverre er det slik at professorer, amanuenser og studenter mer eller mindre trykker islam til sine bryst - ut fra sentensene om verdiene knyttet til religionsfrihet og «det multikulturelle samfunn».

Sider