Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: lør 06.07.2019 kl. 09.48
Oslos ordfører betrakter Tøyen som en shariasone
Å drive menneskerettighetsaktivisme er en geskjeft i motvind i Det Nye Norge. Fra før er SIAN vant til lovstridig tjenesteutførelse fra politifolk, rådmenn og funksjonærer, som neglisjerer lovverket i sine bestrebelser etter å skåne sin kommune for folkeopplysning om islamproblemet.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: søn 30.06.2019 kl. 22.21
Bartebyen ivrer etter å anlegge talibanpels
SIAN hadde informasjonsstand i Trondheim 29.6.2019. Den sedvanlige alliansen av gode muslimer og dårlige nordmenn var møtt frem for å sabotere. Deres tilsynelatende mangelfullt utviklede sjelsevner fikk dem til å rette støyen mot SIAN i stedet for tilhørerne, som derfor fikk med seg innholdet i vår folkeopplysning. Talene kan sees her;
Tekst: | Publisert: ons 26.06.2019 kl. 16.32
Stortinget, domstoler og politiet er på farlig kolli- sjonskurs med folket vårt
Når det å hate nazismen er akseptabelt, må det også være legitimt å hate islamismen – etter som den ideologien og politikken er verre enn nazismen! Av dette følger - eller burde følge - at «hatefulle ytringer» mot islamismens barbari er lovlige og etisk forsvarlig.

Sider