Arkiv

Tekst: | Publisert: man 30.03.2009 kl. 13.09
Indoktrinerende islamstudier ved våre universiteter
Mens man ved Universitetet i Oslo er opptatt av å finne et større bønnerom til de mange muslimske studentene, samtidig som undervisningen søkes tilpasset kravet om bønn vendt mot Mekka fem ganger om dagen, skal man ved Universitetet i Agder ta fatt på studier av Koranen fra høsten av – tydeligvis på islams premisser.
Tekst: | Publisert: lør 28.03.2009 kl. 10.41
Religionsutøvere som politiske aktører
”Skal kristne, eventuelt sekulære majoritetsinteresser ha forkøyrsrett i offentlege institusjonar, eller skal de religiøse minoritetane sine interesser ha like stor vekt?”, spør professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Oddbjørn Leirvik, (Dagbladet 21.03.09). Svaret er: Hverken ”sekulære majoritetsinteresser” eller ”de religiøse minoritetane” skal ha ”forkøyrsrett” i offentlige institusjoner.
Tekst: | Publisert: søn 22.03.2009 kl. 21.00
SV sier nei til religiøse skoler!
Det har naturlig nok vakt oppsikt at SV på sitt landsmøte i Bergen besluttet å si nei til private, religiøse skoler. Vedtaket rammer først og fremst kristne og muslimske undervisningsinstitusjoner. SV møter meget sterk kritikk for vedtaket – og det synes helt klart at dette vil slå negativt ut for partiet i forbindelse med høstens stortingsvalg.

Sider