Arkiv

Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 21.56
Fascister og islamister marsjerer i takt
Det politiske landskap i dagens Europa er en besynderlig konstellasjon av ulike politiske ideologier, som i utgangspunktet kan late til å være innbyrdes motstridende, men som i mange tilfeller likevel finner sammen i et minste felles multiplum.
Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 20.59
Dagens oppløftende melding
En sikh har av Politidirektoratet fått avslag på sin søknad – som ansatt i politiet vil han ikke kunne bære turban i forbindelse med politiuniformen. Direktoratet skriver: Justisdepartementet har nylig tatt stilling til der det ble søkt om å bære det religiøse hodeplagget hijab til politiets uniform. Departementet bestemte at det ikke skulle gis adgang til å benytte hijab til politiuniformen. Sikhenes turban omfattes av denne avgjørelsen.
Tekst: | Publisert: søn 03.05.2009 kl. 12.00
Dagens nedslående melding
President Barack Obama har tydeligvis ikke til hensikt å ta en konfrontasjon med islam – til tross for at de muslimske stater tramper menneskerettighetene under fot. Presidenten uttrykker seg i følgende servile ordelag: ”USA er ikke og kommer aldri til å være i krig med islam”. Dette betyr i klartekst at den amerikanske presidenten har ikke til hensikt å sette foten ned når det gjelder islams bekjempelse av demokratiet, de vestlige verdier og kravet om verdensherredømmet.

Sider