Arkiv

Tekst: | Publisert: tir 31.03.2009 kl. 14.56
Krever dokumenter etter klagen fra SIAN
Som tidligere meldt har Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) klaget til Sivilombudsmannen etter at Justisdepartementet nektet oss innsyn i referater m. v. knyttet til møter med muslimorganisasjoner. Sivilombudsmannen ”tok saken” og ba departementet oversende 12 nærmere angitte dokumenter. Frist for innsendelse ble satt til 17. februar. Sivilombudsmannen fikk ikke angjeldende papirer innen den angitte dato.
Tekst: | Publisert: man 30.03.2009 kl. 13.09
Indoktrinerende islamstudier ved våre universiteter
Mens man ved Universitetet i Oslo er opptatt av å finne et større bønnerom til de mange muslimske studentene, samtidig som undervisningen søkes tilpasset kravet om bønn vendt mot Mekka fem ganger om dagen, skal man ved Universitetet i Agder ta fatt på studier av Koranen fra høsten av – tydeligvis på islams premisser.
Tekst: | Publisert: lør 28.03.2009 kl. 10.41
Religionsutøvere som politiske aktører
”Skal kristne, eventuelt sekulære majoritetsinteresser ha forkøyrsrett i offentlege institusjonar, eller skal de religiøse minoritetane sine interesser ha like stor vekt?”, spør professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Oddbjørn Leirvik, (Dagbladet 21.03.09). Svaret er: Hverken ”sekulære majoritetsinteresser” eller ”de religiøse minoritetane” skal ha ”forkøyrsrett” i offentlige institusjoner.

Sider