Arkiv

Tekst: | Publisert: tor 08.01.2009 kl. 12.00
Hva er galt med Kåre Willoch – og FN?
Kåre Willoch har stor innflytelse og troverdighet når han som debattant foran TV-kameraene hamrer løs på Israel som okkupasjonsmakt. Det er israelerne som har erobret palestinsk landområde – Israel opptrer i strid med folkeretten. All erfaring viser, sier den tidligere statsminister, at når et folk og et land invaderes av en fiendtlig makt, oppstår motstandsgrupper.
Tekst: | Publisert: tir 06.01.2009 kl. 12.00
SIAN støtter Israels forsvarskamp
SIAN ønsker å uttrykke sin solidaritet og støtte med det jødiske folket og Israel i disse dager som landet blir angrepet på to fronter.
Tekst: | Publisert: fre 02.01.2009 kl. 12.00
Kongen feilinformerte om islam i sin nyttårstale
I sin nyttårstale sa Kong Harald følgende: ”FNs menneskerettighetserklæring er vi enige om på tvers av kulturer og landegrenser.” Dette uttalte Kongen til tross for at han visste, eller burde ha visst, at islamske stater krever at menneskerettighetene må underlegges sharia. Så sent som i 1995 ble dette stadfestet i den såkalte Kairoerklæringen, der 45 muslimske land slo fast at islamske lover er overordnet FNs menneskerettighetserklæring.

Sider