Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 08.03.2017 kl. 11.43
Skal vi respektere steining av kvinner?
Innlegget som sto i avisen 2. mars har dette innholdet: Imam Akmal Ali sto foran en større folkemengde i Kristiansand folkebibliotek og serverte en vaskekte taqija – som er muslimenes tillatte dispensasjon fra sannhetsplikten – når islam utsettes for press. Imamen sa nemlig: Islam er for menneskerettighetene!
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 05.03.2017 kl. 16.13
SIAN krever at hijab som politisk sharia- reklame utestenges fra jobben
Vedtaket var enstemmig. I begrunnelsen ble det pekt på at vi har en uskreven lov her i landet der essensen er at arbeidsplassen er ingen kamparena for religion og politikk. Det er da heller ingen nordmenn som kommer på jobben med iøyenfallende religiøse, ideologiske eller politiske uniformsplagg, emblemer, armbind eller andre provoserende symboler. Dette må også gjelde for muslimer.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: søn 26.02.2017 kl. 19.48
Graham avslører her et menneskesyn som vi ikke overhodet kan akseptere
Graham har vært enda tydeligere – og helt på linje med den holdning SIAN har overfor islam. Han mener at USA angripes av muslimer både hjemme og ute. Han ønsker at all muslimsk innvandring til USA stoppes. Inntil denne trusselen har opphørt. Han mener at enhver muslim som kommer til landet kan bli radikalisert og kan drepe for å ære religionen sin og Muhammed.

Sider