Arkiv

Tekst: Lars Thorsen | Publisert: tir 14.02.2017 kl. 19.23
Barnemishandling i Allahs navn i Norge
  De gode muslimene ved den islamske hjernevaskingsanstalten «Islamskole Bærum» sliter med å ro seg vekk fra medieoppmerksomheten, etter at de i ett øyeblikks ubetenksomhet har kommunisert sannheten om islam på Facebook, slik at også ikkemuslimene kan få se svart på hvitt hvor umenneskelig islam er.
Tekst: Lars Thorsen | Publisert: fre 10.02.2017 kl. 17.15
Farlig tullball om terror
  «Terrorfrykten – hva gjør den med oss?» Dette var agenda for debattmøte på Nobels Fredssenter 9.2.2017. Filosof Einar Øverenget, terrorforsker Thomas Hegghammer og psykolog/professor Arnstein Mykletun var trommet sammen for å geleide smånervøse nordboere gjennom en skummel tid. Den kortfattede konklusjonen var at du bør frykte å bli overkjørt, men ikke frykte terror.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: fre 03.02.2017 kl. 12.15
Tungt islam-vennlig utvalg bøyde unna og unnvek konfrontasjon!
Utvalget hadde som mandat «å vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan påvirke samhold og tillit i Norge, og belyse samfunnsøkonomiske konsekvenser av at en økende del av befolkningen har innvandrerbakgrunn.»

Sider