Arkiv

Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 03.04.2019 kl. 18.40
Muslimene tåler ikke sannheten – de svarer med raseri og terror!
En av de mest fremtredene islamske teoretikerne i Norge, imamen Basim Ghozlan, som på sett og vis er en norsk utgave av Sayyid Qutb, har gjort det klart at det er krig vi har i vente dersom ikke-muslimer fremstiller islam slik det er gjort i boken «Islam og terrorisme». Samtidig er Ghozlans utsagn et eklatant eksempel på hvordan en «lærd» muslim i et vestlig land må lyve, manipulere, tilsløre og fortie for at europeere skal kjøpe islams budskap.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: man 01.04.2019 kl. 22.24
Er en stor fare for at vi vil stå mot hverandre i en nasjonal ødeleggende krig om barbariet islam
Nazismen ville frata oss friheten – i vår tid har islamisme som målsetting å fjerne vår sivilisasjon. Trolig vil nordmenn flest – på grunn av deres likegyldighet og unnfallenhet overfor det islamske barbari – fremstå som tilhengere av en ideologi og en politikk som er beslektet med nazismen. Samtidig mener nesten «halve Norge» at islam og alt som hører til er på kollisjonskurs med våre grunnholdninger.
Tekst: Arne Tumyr | Publisert: ons 27.03.2019 kl. 18.01
Pro-islamsk holdningd, og ingen «muslimhets» ble registrert i Kristiansand
Det var to enslige røster som forsøkte å ta til orde mot den islamske velvilje-stemningen, Leif Lohne og undertegnede, men de fikk sitt pass ettertrykkelig påskrevet av imam Akmal Ali i Muslimsk Union Agder, som hevdet at SIAN med Arne Tumyr og Human Rights Service med Hege Storhaug står for hat og rasisme i forhold til muslimer – og at det er umulig å diskutere med dem. Typisk for situasjonen ble undertegnede nektet å komme med et tilsvar. Det ble en særdeles ensidig forestiling.

Sider