Abid Q. Raja er en god muslim, men han er ingen god nordmann!

Muslimen Abid Q. Raja er lansert som den kommende leder i partiet Venstre, men kan man hylle både islamske og norske verdier uten å forskreve seg?

Kan ikke være for norske grunnverdier og islam!

Abid Q. Raja er en god muslim, men han er ingen god nordmann!

Venstres potensielle kommende leder, stortingsrepresentant Abid Q. Raja, er en god muslim men han er ingen god nordmann - for man kan ikke være tilhenger av den islamske brutale lære som tramper menneskerettighetene og norsk lov under fot - og samtidig hylle de norske frihetsverdier og demokratiske idealer.

Vel er det så at Raja har kommet med uttalelser som nok imamer misliker, men han har ikke forlatt islam. Tvert imot forsømmer han ingen anledning der han utbasunerer at han er muslim, aldri har han tatt avstand fra islam. Under karikaturstriden hevdet han synspunkter som sto i motstrid til ytringsfrihetens prinsipper. Da han søkte jobb som dommerfullmektig fikk han beskjed om at hans holdninger var uforenlig med dommerrollen. Han omtalte SIAN-demonstranter som rasister og i boken «Talsmann» hvitvasker han islam. Raja skriver: «Det er ikke plass for urettferdighet og undertrykkelse i islam. Vår religion er dynamisk.»
Ingen god nordmann, og i særdeleshet ingen politikere, kan forene grunnleggende norske verdier og samtidig promotere islams politikk.
Den dag Raja blir med SIAN i kampen for om mulig å hindre at islam får overtaket, da vil vi være klare til å inkludere denne to-tungers-politikeren i det norske fellesskap - men først må han fremstå som hel ved. Skal han virke troverdig må han nemlig ta et generaloppgjør med sin Allah-dyrking - eller forlate islam og kalle seg eks-muslim. Organisasjonen «Ex-muslims of Norway» er høyst oppegående, men hvis Raja melder seg inn her vil han bli stemplet som kafir og vil knapt nok få stemmer fra det islamske miljø.
I en kronikk i Aftenposten i går flyr Raja høyt og slår om seg med de store bevingede ord - der han uten forbehold slutter seg til verdier som likestilling, religionsfrihet, ytringsfrihet og demokrati.
Kronikken avsluttes med en oppfordring om å bygge et stort «fellesfellesskap» i Norge. For å lykkes må det jobbes i alle leire. Jeg er klar for dugnaden, kan ikke du også være med, spør Raja.
Dugnaden må Raja ta helt og fullt innen de islamske miljøer. Her kan han jobbe for å hindre krig muslimer imellom, stoppe utviklingen av parallellsamfunn, hindre segregeringen, få slutt på undertrykkingen, den uakseptable sosiale familiekontrollen, tvangsgiftingen, æresdrapene og omskjæringen .
Raja, få slutt på koranskoleundervisningen som foregår i vårt land som om det skulle være i Pakistan. Legg opp til en undervisning der islams sanne ansikt kommer fram. Det er ikke storsamfunnets folk som skal rake muslimenes kastanjer ut av ilden - det må de gjøre selv.
Det er her du har er jobb å gjøre, Abid Q. Raja, hvis din atferd og dine holdninger da ikke er uttrykk for at egentlig tar du bare en taqiya.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN),
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder