Avisen begår ny urett mot land og folk med sin vennlighet overfor islam!

Sjefredaktøren i Aftenposten, Espen Egil Hansen, som gremmer seg over avisens støtte til nazismen, samtidig som han selv understøtter vår tids nazisme, islamismen.

Aftenposten beklager støtten til nazismen, men feiler på nytt og fremmer nå islams nazisme!

Avisen begår ny urett mot land og folk med sin vennlighet overfor islam!

Aftenpostens sjefredaktør, Espen Egil Hansen, har i en helsides artikkel lagt seg flat og beklaget offentliggjørelsen av en artikkel der avisen brukte karakteristikken «jødespørsmålet». Samtidig har sjefredaktøren felt noen tårer over den tunge arven han sitter med som følge av avisens støtte til nazismen. Vel og bra, men det er sterkt å beklage at dagens holdning er å prioritere blant annet «rasisme, fremmedfrykt og intoleranse» - som innebærer at den sympati Aftenposten i mellomkrigstiden viste nazismen - er den samme sympati som avisen i dag vier islamismen - som er beslektet med nazismen. Avisen støtter altså enda en gang en totalitær ideologi som vil kunne få fatale følger for land og folk.

De anti-islamske aktører og sammenslutninger, som advarer mot islam, blir i Aftenposten dømt nord og ned. Det skjer omtrent på samme måte som Ragnar Vold i Dagbladet og noen få til ble fratatt enhver troverdighet - da de advarte mot nazismen i mellomkrigsårene.
Mens redaksjonsledelsen et utall ganger har åpnet avisens spalter for de islamske propaganda-artiklene til «den gode muslim», Usman Rana, går Aftenposten inn for å frata statsstøtten til Human Rights Service (Hege Storhaug).
Side opp og side ned hadde A-magasinet en hyldningsartikkel til ære for islams fatwaleder i Europa, Yusuf Al-Qaradawvi. Ethvert leserinnlegg fra SIAN avvises, samtidig som avisen forholder seg taus når den norske statsminister, Erna Solberg, utbasunerer: «Islam beriker Norge.»
Avisen tier også om hvordan menneskene har det i de islamske stater. Redaktør Matre i Aftenposten hevdet at islam er ingen voldelig religion.
I hvert eneste demokratiske land der et tilstrekkelig antall islamister (tilhengere av islam) har fått innpass, blir der konflikter og ufred.
Aftenposten støtter opp under slike krefter – samtidig som avisen fordømmer de som forsøker å hindre at det islamske diktaturet overtar.
Historien gjentar seg for Aftenpostens ledelse.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder