Bakteppet til denne unge muslimen er et barbarisk islamsk terrorregime

Faten er tilhenger av politikken til den sjiamuslimske befolkningsgruppen. Det er ikke den unge muslimen som i denne sammenheng fremmer islam, det er det NRK som gjør.

NRK fører folket bak lyset med Faten-programmet:

Bakteppet til denne unge muslimen er et barbarisk islamsk terrorregime

Det er forstemmende at NRK - institusjonen her i landet som gjennom generasjoner har formidlet grunnfestede norske verdier - nå har gått over til å bli en «multikulturalistisk» allmennkringkaster. Torsdag kveld ble seerne påtvunget den nye programprofilen der en ung sjiamuslim, Faten Mahdi Al-Husaini, i full islamuniform vandret rundt i en kolonihage i Oslo for å lære om norske grønnsaker, men hvor hovedtemaet er: Hvilket politisk parti skal Faten stemme på ved stortingsvalget? NRK skjuler for seerne at vi har å gjøre med en islamsk kvinne som åpenbart ble fullstendig hjernevasket av koranskole-doktrinene. Hun fremsto som bærer av den islamske ukultur som er en trussel mot vår sivilisasjon. Det er denne kvinnen NRK misbruker politisk - idet den underliggende agenda er at kringkastingssjef og sosialist, Thor Gjermund Eriksen, vil at vi skal læres opp til å akseptere islam i det norske samfunn.

Det var for tre år siden samfunnseliten og det politisk korrekte Norge omfavnet den unge muslimske kvinnen, etter at hun på en «folkemøte» foran Stortinget tok avstand fra IS, som angivelig hadde «misforstått islam». Det samme får vi i SIAN høre - vi har misforstått islam og vi mangler kunnskaper om «religionen». Sannheten er at mens medlemmene i SIAN søker å vise islams sanne og avskyelige ansikt, forsøker islamistene - og nå med støtte av NRK - å tilsløre det terrorregimet denne politiske religionen representerer.
Kringkastingssjefen visste, eller burde ha visst, at Faten er tilhenger av politikken til den sjiamuslimske befolkningsgruppen som utgjør flertallet i Iran. Hun ledet Oslokomiteen av Stand4Hussains som driver nettstedet sannislam.no. Her viser islamske skribenter som ikke har misforstått islam, i klare ordelag – på samme måte som SIAN - islams sanne ansikt. Her er standpunktene i samsvar med islams barbariske lære: Religiøst politi i gatene, dødsstraff for utroskap, avhugging av hender og halv arverett for kvinner. Det dreier seg om sharialovgivningen og politistaten i all sin gru.
Skulle et NRK-innslag hatt noen mening knyttet til den unge muslimen, måtte en undersøkende journalistisk holdning vært utgangspunktet - hva den unge muslimen tenker om frie politiske valg og demokrati kontra den politiske samfunnsmodellen i de islamske stater. Har Faten endret sine holdninger?
Human-Etisk Forbund hevder: «Vi må være ærlige. Klagestormen mot NRK handler i virkeligheten om å skape en front mot islam.» Helt korrekt - på samme måte som det var noen ganske få her i landet som i 1930-årene forsøkte å skape en front mot nazismen.
Arne Tumyr