Breivik var besatt og skulle vært dømt som sinnssyk massemorder

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen bøyet av for presset og erklærte Anders Behring Breivik tilregnelig, enda en 243 siders rettspsykiatrisk rapport konkluderte med at massemorderen var sinnssyk.

Retten lot seg presse av de politisk korrekte - og vi fikk helt åpenbart vår tids største rettsskandale:

Breivik var besatt og skulle vært dømt som sinnssyk massemorder

Oslo tingrett med byrettsdommer, nå høyesterettsdommer, Wenche Elizabeth Arntzen i front, må ta hovedansvaret for at dommen mot massemorderen, Anders Behring Breivik, som ble avsagt 24. august 2012, er vår tids største rettsskandale. Mens folk flest etter 22. juli var av den oppfatning at Breivik var sinnssyk, og altså helt på linje med de først oppnevnte rettspsykiaterne, drev retten et konkelimonke-spill etter et voldsomt press fra media og de politisk korrekte miljøer. Arbeiderpartiet og AUF kunne ikke leve med en domsavsigelse der Breivik ble erklært sinnssyk - for det ville frarøve dem i denne sammenheng alle politiske argumenter i krigen mot de «høyreekstreme». Dommer Arntzen hadde ikke styrke eller vilje til å stå imot. Hun fant nye psykiatere som kom til den konklusjon samfunnseliten krevde - og Anders Behring Breivik ble dømt som tilregnelig. Den feilaktige dommen har fått veldige politiske konsekvenser, for med den har hele den politiske eliten sammen med kommentar-koryfeene i media, kunnet hetse «de hatefulle høyreekstreme», «de innvandringsfiendtlige». «de islamofobe», «rasistene» og andre «mindreverdige» innvandringsmotstandere. «Islamhaterne», må vite, har samme holdninger som Breivik. Det var hos dem massemorderen fikk sitt tankegods. Jonas Gahr Støre & Co. hadde ikke hatt ett eneste politisk argument dersom retten hadde avsagt en kjennelse der Anders Behring Breivik ble erklært utilregnelig sinnssyk og ilagt en forvaringsdom på livstid i en psykiatrisk institusjon .

Anders Behring Breivik hilser retten.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr-Støre på landsstyremøtet i partiet: Sylvi nørte opp under samme hatet som førte til at så mange mistet livet under 22. juli.

Påtenkt ny leder i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, var fornøyd med dommen. Han var til stede i rettssalen da den ble avsagt. Han har trykket muslimene og islam til sitt bryst. Mange muslimer stemmer på sosialistiske partier. Muslimer og sosialister har funnet hverandre over hele Europa.

Jens Stoltenberg sa da han var statsminister like før rettssaken tok til: Det er en fordel dersom Breivik blir erklært tilregnelig. Han fikk det som han ville.

Anders Behring Breiviks fullstendige galskap avdekkes i hans 1518 siders «kopendium». Han er Knights Templars store ridder og ifører seg en selvkomponert ridderuniform med hedersmedaljer - der han fremstiller seg selv som kommandør. Han er overbevist om at han vil gå inn i historien som en av de mest tiljublete og betydelige personer. Han fantaserer om hvordan han kan drepe millioner mennesker i kjernefysiske angrep. Han anbefaler at alle som misliker multikulturalismen bør ødelegge kjernekraftverk. Han klager over at Knights Templar ikke klarer å skaffe seg atomvåpen før i 2020. Inntil da må hans fantasikonstruerte ridderorden bruke masseødeleggelsesvåpen av kjemisk og biologisk art. Breivik ser også for seg at det må være mulig å sprenge kjernekraftverk i lufta.
Under et fengslingsmøte i februar 2012 forlangte Breivik å få Krigskorset med sverd, som er Norges høyeste utmerkelse i krig.
Alle mennesker med et minimum av innsikt og erfaring fra slike syke sinn vil si: Mannen må jo lide av Paranoid schizofreni.

Den første som karakteriserte Breivik som en gal mann, var hans egen forsvarer, Geir Lippestad. Den 12. juli 2011 uttalte advokaten på en pressekonferanse: «Hele denne saken indikerer at han er sinnssyk.» Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim slår da også fast i deres rapport som ble avgitt 29. november 2011 at Breivik er utilregnelig . Lippestad konstaterte at den 243 sider lange rapporten var «grundig og veloverveid». Mange av observasjonene i rapporten var sammenfallende med de Lippestad hadde gjort i samtaler med Breivik. Det gjaldt først og fremst hans fullstendige mangel på empati.
I desember ga imidlertid Breivik beskjed til sine advokater om at han ikke ønsket å bli kjent utilregnelig. Dermed måtte Lippestad ta en baklengs saltomortale - og han fikk store problemer med å forklare at nå måtte han hevde at Anders Behring Breivik er tilregnelig.

De sakkyndige konkluderer med at Breivik er paranoid schizofren - at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og strafferettslig utilregnelig.
Dagen etter startet Aftenposten stormløpet mot rapporten og de to sakkyndige. Radaktør Per Anders Madsen satte Breivik inn i en ideologisk og politisk sammenheng der det ble påpekt at Breivik også hadde et bakteppe av islamofobe ekstremister. Redaktøren beklaget seg over at hvis Breivik ble erklært sinnssyk og karakterisert som en enslig galning, ble det umulig å hevde at han kom fra en flokk som mer eller mindre hadde samme holdninger. Det var VG som først lanserte kravet om en ny sakkyndig rettspsykiatrisk vurdering. «Kan vi leve med dette», ble det spurt. Psykiaterne Husby og Sørheim ble hetset i mediene. Samfunnseliten gjorde det klart for retten at de ville ha en ny judisiell observasjon.
Dommer Wenche Elizabeth Arntzen gjorde det som aldri før har skjedd i norsk rettspleie - retten oppnevnte to nye rettspsykiatrikere, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, som konkluderer med at jo, Breivik er tilregnelig. Formodentlig sto jubelen i taket hos Antirasistisk senter.

Statsminister Stoltenberg og AUF fikk det som de ville - noen få dager før rettssaken begynte uttalte statsminister Stoltenberg på TV at det ville være en fordel for alle som ble rammet av 22. juli at Breivik ble vurdert som tilregnelig. Han fikk støtte fra Dagsavisen, Aftenposten, VG og Dagbladet.
Det er åpenbart at dommer Arntzen merket seg signalene fra samfunnstoppene.
Anders Behring Breivik ble dømt som tilregnelig og alle toneangivende i samfunnet var fornøyd.
Vi kan være forvisset om at dersom retten hadde kommet til at Breivik var utilregnelig, fullstendig prisgitt sitt syke sinn, og dømt ham til psykiatrisk forvaring, ville det ha kommet et unisont krav fra Arbeiderpartiet og ungsosialistene i AUF: Dommen må ankes!!
Hele saken og dommen kom pent inn i sosialistenes spor. Nå klistres i vei på drapsmannens bakteppe - med velgerne som målgruppe: SIAN, Dokument.no, Hege Storhaug, Resett, FMI, Hallgrim Berg, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og «brungrumset» for øvrig har alle et medansvar for 22. juli.

Oppnevnelsen av nye rettspsykiatere og en dom som det politisk korrekte miljøet var komfortabel med, viser til fulle sannheten i et av utsagnene til nå avdøde høyesterettsadvokat Erik Gjems-Onstad: «Man vinner aldri frem i Høyesterett dersom man har en sak med såkalt høyreekstremt politisk innhold som går «the establishment» imot.» Dette kan ses i sammenheng med advokat Kyrre Eggens oppfatning: «Den europeiske menneskerettighets domstol har en omfattende praksis der høyreekstreme ytringer er lite beskyttet. Alle slike saker er avvist som «ubegrunnede», noe som harmonerer dårlig med demokratihensynet.»

Den kjente advokaten Morten Furuholmen uttalte etter domsavsigelsen mot massemorderen: «Jeg mener det ser ut til at retten ikke har klart oppgaven», sier han til Aftenposten.
Furuholmen har hele tiden ment at det er åpenbart at Breivik måtte kjennes utilregnelig. Han mener det ser ut som om dommen er et resultat av «et massivt, vedvarende press fra eksterne kilder som har ønske om ett bestemt resultat».
Rettsskandalen er et faktum.
Stopp islamiseringen av Norge
Agder avd. (SIAN)
Arne Tumyr
Leder
.