Ca. 100.000 muslimer klar til oppstand hvis islam trues

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde skriver i Aftenposten i dag: Ap styrer skuta på skjæret mens mediene ser en annen vei.

Blir Tybring-Gjedde «islam-minister» kan Norge bli satt i brann

Ca. 100.000 muslimer klar til oppstand hvis islam trues

Ca. halvparten av muslimer bosatt i Norge er villige til å iverksette oppstand  dersom deres religiøse ledere kommer til at en lov vedtatt av Stortinget er umoralsk. Dette går frem av en ny undersøkelse som er utført av TNS Gallup på vegne av prosjektet «The end of National Legal Culture?». Undersøkelsen ble omtalt i dag på Verdibørsen i NRKP2 og kommer i reprise i morgen kl. 17.03.  Prosjektet avdekker også at muslimer vil ha særregler i det norske samfunn – og dessuten bekrefter undersøkelsen det SIAN har hevdet i alle år  – at muslimer i stor grad aksepterer ikke norsk lovgivning gjeldende for egen gruppe. Det viser seg nemlig at 28 prosent av muslimene her i landet – det vil i praksis si over 50.000 – mener at man ikke bør håndheve alle Norges lover overfor religiøse eller etniske minoriteter (les muslimer).  Denne undersøkelsen indikerer at 68.000 muslimer vil ha sharialover knyttet til arve- og familierettslige spørsmål.  Det som her kommer for en dag dokumenterer noe uhyggelig og skremmende – muslimer og islam representerer ikke bare en trussel, men utgjør i realiteten en tikkende bombe under det norske samfunnet.

Muslimer demonstrerer «sivil ulydighet»

Muslimer demonstrerer «sivil ulydighet»

Muslimer demonstrerer «sivil ulydighet»

For å gjengi det korrekte bildet av undersøkelsen, må det opplyses at de 48 prosentene av muslimene vil ikke iverksette «oppstand» – uttrykket som er brukt er «sivil ulydighet». Det er kun 3 prosent av nordmenn som kan tenke seg sivil ulydighet på religiøst grunnlag. Med sivil ulydighet menes vanligvis ikkevoldelig motstand mot vedtak fattet av myndighetene. Når muslimer går til sivil ulydighet skjer det ved å sette fyr på biler og bygninger, politi og brannmenn blir møtt av livstruende steinskur. Vi har sett oppstanden over store deler av den vestlige verden - senest i Sverige – under seiersropene: Allahu akbar! Det blir derfor feil å kalle islamske terroropptøyer sivil ulydighet – med mindre man legger en helt ny betydning i begrepet.

Aftenpostens magasin informerte om islams fatwaråd i Europa og rådets mektige leder, Yusuf al-Qaradawi. Her ble det skrevet at Qaradawi har så stor makt at han kan om nødvendig mobilisere flere millioner muslimer i Europa i løpet av noen timer.

Dermed vet vi hva vi har å holde oss til. I teorien kan denne fatwageneralen sette Norge i brann dersom for eksempel stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde  får plass i regjeringen etter høstens valg – ikke som innvandrings- og inkluderingsminister – men som minister for utsendelse og ekskludering av islamister som bryter norsk lov – og som nekter å underskrive en lojalitetserklæring overfor det norske samfunn.

Undersøkelsen bekrefter at dersom  Qaradawi  gir ordre om at islam er under press og må forsvares, er ca. 100.000 muslimer villige til «sivil ulydighet». Stilt overfor en slik trussel er det sannsynlig at Stortinget ikke fatter noe vedtak mot islamisering. Underkastelsen i forhold til islam vil da være et faktum.

Man kan håpe i det lengste, men det er all grunn til å frykte det verste – at det blir Erna som styrer innvandrings- og inkluderingspolitikken – som i realiteten er den samme som den rødgrønne regjeringen har ført.

Stattistisk Sentralbyrå har beregnet at omkring 2040 vil etniske nordmenn bli en minoritet i Oslo. Tre av fire innvandrere vil være av ikke-vestlig opphav. Det betyr at på dette tidspunkt vil muhammedanere ha kontrollen med hovedstadens politiske liv.

På denne bakgrunn kan det se ut som ganske håpløst når også denne artikkelen underskrives med:

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder