Det koster å gå mot det som er politisk korrekt

Merete Hodne holder en kraftfull appell utenfor Stortinget.

Merete Hodne md foredrag i Kristiansand:

Det koster å gå mot det som er politisk korrekt

Frisøren, frihetsaktivisten og muhammedanisme-motstanderen, Merete Hodne, kommer til Kristiansand onsdag 9. mai – der hun skal holde foredrag i Kristiansand folkebibliotek kl. 13.00. Biblioteket har vedtatt et nytt reglement om utleie. Heretter anses SIAN som en ideell organisasjon og blir dermed ikke som tidligere utestengt på grunn av verdisynet, som angivelig sto i motstrid til de verdier Kristiansand kommune og Biblioteket står for. Merete har i disse dager gitt ut en bok - «Det koster å gå mot strømmen». Foredraget har som tema: «Min bok - mine erfaringer».

Merete Hodne ble «landskjendis» etter at hijabtildekkede Malika Bayan 4. oktober 2015 kom inn i frisørsalongen på Bryne - der hun ble avvist av innehaver, Merete Hodne.
Hodne ga uttrykk for i avisene etter at saken eksploderte, at etter hennes mening symboliserer hijab-tildekkingen muhammedanisme - en politisk ideologi hun tar avstand fra. Muhammedanisme er politikk forkledd som religion, ideologien er i strid med menneskerettighetene og demokratiet. Hijab er et politisk plagg som reklamerer for disse uakseptable holdningene, sa Hodne.
Retten var ikke enig. Tvert imot slo Jæren tingrett fast: «Etter rettens mening kan det ikke være tvil om at hijab er uttrykk for religion, og en del av religionsutøvelsen for de kvinner som velger å bære dette plagget.» Dette var hovedsynspunktet i alle rettsinstanser og Merete Hodne ble ikke frifunnet.
Det var kanskje ikke annet å vente, for vår egen statsminister, Erna Solberg, sa i sin nyttårstale i 2017: «Vi må behandle hijab-kvinner godt.» Statsministeren hadde altså et helt annet syn enn islam-kritikeren Lilly Brandehy som skriver: «Jeg godtar ikke å bli ekspedert av en kvinne med hijab og jeg nekter å bli pleiet av en muslim med hijab hvis jeg havner på sykehus.»
Norsk-irakeren og muslimen, Walid Al-Kubaisi, hevder at «Merete Hodnes avvisning er ikke et angrep på religionsfriheten, men avvisning av en politisk aksjon fra Malika Bayan».
En sak av en helt annen karakter er det erstatningssøksmålet Merete har reist mot aktørene i Løgnaslaget, etter at de i sin revy kom med en nazi-karakteristikk av Merete Hodne. Denne saken kommer opp i lagmannsretten i september.
Det blir altså et spennende tema som blir tatt opp i det åpne møtet i Kristiansand folkebibliotek onsdag 9. mai der SIAN, Agder avdeling står som arrangør.

Stopp islamiseringen av Norge. Agder avd. (SIAN),
Arne Tumyr
leder