Dømt til fengsel og bot på hele 15.000 kroner for å håne islam som religion

Man skal ikke håne islam som religion. Den siste rettsavgjørelse mot islam-motstand er krystallklar.

Norske domstoler er politisk korrekte og dømmer islam-motstandere av det multikulturelle samfunn

Dømt til fengsel og bot på hele 15.000 kroner for å håne islam som religion

En oppsiktsvekkende dom er avsagt, riktig nok i lavere rettsinstans, men mannen «som slengte med kjeften mot islam er blitt dømt til 21 dagers fengsel og en bot på 15.000 kroner. Det heter i dommen at utsagnet mannen kom med «håner islam som religion». Hvor er alle samfunns-kommentatorene i elitesjiktene som trodde at blasfemiparagrafen var død og begravet? Dommen føyer seg pent inn i folden til FN’s menneskerettighetsrådet som krever at kritikk mot islam skal være straffbart.

Mannen som ble dømt hadde skrevet: «Riv av ho hijaben, å gjerne hele trynet.» Retten mener at utsagnet både er diskriminerende og hatefullt da det håner islam som religion.
Selv om utsagnet ikke var tilstrekkelig avslepent, burde retten tatt høyde for at dette var en meningsytring fra folkedypet. Det er nemlig mange som føler seg krenket når muslimske kvinner velger å demonstrere for islam med sin hijab-uniform, som utsender signalene: Vi vil ikke integreres vi vil kun ha islam. Det uakseptable her blir at retten mener domfelte hånet islam som religion – det gjorde han så avgjort ikke – men om han hadde gjort det så hadde ikke det vært straffbart. Blasfemiloven er nemlig for lengst opphevet.
Dommen viser enda en gang: Den som står imot konsekvensene av det multikulturelle samfunn kan være sikker på å bli dømt i en norsk rettsinstans.
SIAN og andre meningsfeller har en lang vei å gå før Stortinget snur – da snur også domstolene.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder