En fredspris i Hagens ånd vil skape islamsk raseri - verden blir satt i brann!

Tør den norske nobelkomiteen utfordre islam - er det ikke bedre å underkaste seg og ikke fremme islam-kritikk?

Carl I. Hagen vil trolig gi fredsprisen til den eller de som fremmer demokrati, fred og frihet blant muslimer - og som fordømmer det islamske barbariet

En fredspris i Hagens ånd vil skape islamsk raseri - verden blir satt i brann!

Dersom Carl I. Hagen får trumfet igjennom i Nobelkomiteen at Salman Rushdie , Oriana Fallaci (post mortem) eller Asia Bibi som er dødsdømt for blasfemi i Pakistan skal tildeles fredsprisen, iverksetter Yusuf al-Qaradawi «vredens dag» for alle muslimer. Det vil bli storm og brann blant muslimer over hele verden. For øvrig er det et utall mennesker som med livet som innsats hver dag søker å gjøre vår sivilisasjon oppmerksom på hvilket terrorregime islam i virkeligheten er. Mange her fortjener fredsprisen, for det dreier seg om fred med frihet.

Det er liten tvil om at dersom Hagen finner fram til en anti-islamsk størrelse på linje med Carl von Ossietzky og som har en slik tyngde at komiteens øvrige medlemmer ikke kan si nei, vil vi kunne oppleve en verdensbegivenhet uten sidestykke. «Gode muslimer» så vel som «moderate muslimer» vil nemlig gå amok dersom «Profeten» eller Allah fornærmes.
Nobelkomiteens tildelingspolitikk har i over åtti år ført en linje der prisvinnere er i opposisjon til diktaturer - det gjelder Hitler-Tyskland, Sovjet-unionen og i vår tid Kina.
Det sentrale spørsmålet blir: Tør Nobelkomiteen utfordre islam, eller vil de feige unna? Hva hvis alle norske ambassader i Midt-Østen settes i brann mens den frie verden for øvrig ikke bryr seg med det problem Norge har skapt for seg selv?
Det er en lang vei å gå før en kommer til slike problemstillinger. Først må Hagen få plass i komiteen. La oss håpe at så skjer.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder