Folket skal ikke bli informert om islams skjulte forgiftning av samfunnet vårt!

Ingen må formidle dette bildet av islam, for da «stigmatiseres» alle muslimer.

Folket skal ikke bli informert om islams skjulte forgiftning av samfunnet vårt!

Statistisk Sentralbyrå (SSB) ville ikke lage noen rapport til Sylvi Listhaug om landbakgrunn for kriminalstatistikk. Leder av byrået, Christine Meyer, svarte at ut fra en «faglig vurdering» ville det være riktig å basere statistikken på statsborgerskap. Det er ikke å undres over at svaret ble slik, for land-statistikken ville ha avdekket at kriminelle fra muslimske opprinnelsesland i samfunnet og i fengslene er overrepresentert i uhyggelig grad.

Meyer er ikke bare fagperson, hun har også et politisk bakteppe som viser en innbitt motstand overfor FrPs innvandringspolitikk. Hege Storhaug har gang på gang filleristet SSB for mangelfull statistisk informasjon om innvandringens negative sider.
Typisk for situasjonen er at SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm hadde klar en kritisk innvandringsrapport 9. mai som først nå er publisert. Holmøy skal ikke lenger få fortsette med denne forskningen.
SSBs ledelse er helt på linje med politikerne på Stortinget - «muslimene som gruppe skal ikke stigmatiseres på en negativ måte». Dermed havner man på motsatt side - folket blir holdt i uvitenhet om at islams tilhengere med norske sympatisører på alle samfunnslivets områder er i ferd med å ødelegge og forgifte samfunnet vårt. Avisene, tv, og radio følger opp med selvsensur - det gjelder ikke å komme på kant med muslimene. En krass ytring mot islam kan nemlig enda en gang medføre en «vredens dag» der muslimer går amok med vold og brann.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder