Gjensyn med Sarpsborg

Folkeopplysning for morgenfugler og urokråker

Gjensyn med Sarpsborg

 

Etter fjorårets markering i Sarpsborg var det åpenbart at byen hadde behov for mer folkeopplysning. Det fikk de den 17.6.2017.

Godfjottene så ingen problemer med shariauniform. Den er jo helt frivillig!!

 

Sarpsborg er en delt by. Her finnes gode patrioter, og dårlige nordmenn. Dette gjenspeilet seg i publikum på Torget.

At øvrigheta i østfoldbyen gjerne skulle sett at vi ikke besøkte dem, kan man ane utifra at det tok over 11 uker med offentlig ping-pong før tillatelsene var på plass. Dette tar normalt en uke eller to. Videre ble tidspunktet fastsatt til 10-12, ikke 13-15 som normalt. Den sannsynlige årsaken er at politiet vet like godt som alle andre at røderadd ikke liker å stå opp om mårran.

Slik sparte politiet mye ressurser, som de i stedet kan sette inn mot de herværende velferdsturister. Det er jo bikinisesong, og da blir det fort «sexual emergency» når ensomme skjeggete flyktningebarn observerer lettkledde vantro.

Nytt av året var en inngjerding oppsatt av politiet, i den hensikt å holde voldelige venstreekstremister og ditto muslimer unna oss.  Dette er «Det nye Norge» som sosialistene har påtvunget oss. Multikulturen i praksis. Ytringsfriheten gjerdes inn. Hvor lenge er det før den forsvinner helt?

Se talene her;  [Stig Andersen], [Kareem Sadraee], [Mansour Talebi], [Anna Bråten], [Lars Thorsen], [Stig avslutning].

Folkefiendene blant oss hadde sendt en tropp godfjotter for å vise fram sine virvelløse rygger. De hadde nok med å holde seg oppreist, og lagde lite lyd.

Da Stig Andersen gjorde forsøk på å argumentere med de nevnte islam-kollaboratørene, slo sosialist-slaskene fast at «kunnskap er irrelevant» samt at de ikke ønsket å få mikrofonen for å fortelle forsamlingen hva det er vi sier, som er feil.

Det synes å være en trend i hele den vestlige verden at venstreorientete demonstranter sjelden tar seg bryderiet med å sette seg inn i faktum før de tar til gatene med sterke meninger, ikke sjelden ledsaget av ulyd og dårlig oppførsel. Dette er dessverre et tydelig bilde på den alminnelige fordumming av folket, som følger av hjernevasken i skoleverket. Over alt der visjonen om det overnasjonale multikulturelle Utopia dyrkes, må nødvendigvis folket degenereres til stupide naut som lydig dilter dit hvor eliten peker.  

Anna Bråten delte ut brosjyrer til et annet knippe godfjotter på uteserveringen. De kunne fortelle at det er SIAN sin skyld at muslimer oppfører seg som gode muslimer, og terroriserer og dreper for Allahs sak, i henhold til koranens befalinger.  Påstanden kunne kanskje vært diskutert alvorlig dersom SIAN hadde vært en verdensomspennende organisasjon i 1400 år, men realitetene (herunder islams teologi og muslimers adferd gjennom århundrer) tatt i betraktning, er det åpenbart at disse gubbene trenger mer enn to timer folkeopplysning for å få hjernene sine i vater. Da Anna senere tok dem fatt i sin tale, for deres grenseløse hykleri og feighet, traff det åpenbart godt, for de reiste seg,  etterlot pilsen og gikk fra torget.  Slike nordmenn det vil ikke gamle Norge ha.

Folk som har fått gjennomført utkoblingen av sin kritiske sans og sannhetssøken, enten det er ved forgiftning fra islam eller fra sosialisme, tenderer til å utvise en adferd lik den vi observerte fra godfjottene i Sarpsborg. Vi kondolerer, og beklager ubehaget som følger av å presenteres for ubehagelige sannheter. Men underkastelse gjør vondere!