«Islam beriker Norge»

Statsminister Erna Solberg: Islam beriker Norge! Hun snur ryggen til eksmuslimer og de unge jentene som kaster hijaben!

Vår statsminister er holdningsløs overfor muslimer:

«Islam beriker Norge»

Vil vår tids statsminister gå inn i historien med heder og ære? Nei, hun vil ikke det - fordi statsminister Erna Solberg understøtter og omfavner muslimenes islamisme - på samme måte som de som omfavnet nazismen under krigen. Statsministeren fremmer islamiseringen av Norge og hun ønsker velkommen muslimenes barbariske ideologi og politikk som på sikt vil ødelegge landet vårt.

Statsministeren har intet å si til de muslimske jentene som frigjør seg fra shariauniformen.

Hallgrim Berg, tidløigere stortingsrepresentant for Høyre: Islamisme er som nazisme.

Jo-da, Erna Solberg står sterkt når hun snakker om økonomi, om fremgang og vekst for næringslivet og de ulike samfunnsområder. Men hun står i spissen for en regjering som tillater en muslimsk masseinnvandring fra Afrika og Asia - som er en trussel mot vår sivilisasjon.

Det er opprørende og tragisk at det nettopp er statsministeren av alle politikere i dette land ikke bare trykker islam til sitt bryst - for da a hun var kommunalminister ville hun ha et eget shariaråd i Norge! Den islamske sharialovgivningen er noe av det råeste og mest menneskefiendtlige lovverk som finnes - og som ikke hører hjemme i vårt samfunn. Kommunalministeren begrunnet forslaget med at støtte til minoriteter fører til «utvikling». Ja, nettopp, en utvikling preget av splittelse og ufred.

Hvordan kan statsministeren få seg til å mene og si at islam beriker Norge? Det var nemlig det hun sa til 8000 muslimer som feiret avslutningen på ramadan, men Erna Solberg forholdt seg taus da 3000 muslimer marsjerte på Karl Johan og skrek drep forfatteren Salman Rushdie som har fornærmet vår profet. De slo også ned på nordmannen som sto på fortauet med sin plakat hvor det sto: Vi vil ha religionsfrihet i Norge!
Erna Solberg snur ryggen til de eksmuslimer som reiser opprørsfanen mot imamer og moskeer. Hvorfor er det noen muslimer som bryter med islam? Fordi islam i 1400 år har påført menneskene smerte, terror, ufrihet fengsel og død, konflikter og kriger. Eksmuslimene har sett det Solberg ikke ser - islam er ikke forenlig med demokratiet og vår måte å leve på!

Tidligere stortingsrepresentant fra Høyre, Hallgrim Berg, sier: Islamisme er nazisme. Nei, sier Erna Solberg. Islam beriker Norge. Statsministeren er holdningsløs. I stedet for å sette foten ned overfor de muslimske særkrav, innynder hun seg - åpenbart for å få deres stemmer i valg. Hun har ikke støtte i folket, for et flertall i Europa vil ha innvandringsstoff av muslimer.

Statsminister Erna Solberg hilser velkommen på norske arbeidsplasser hijab-sorte muslimske kvinner med sine sorte islamske shariauniformer. Denne demonstrasjonsbekledning er utbredt på sykehjemmene – der norske gamle slitere er rasister dersom de spør etter pleiere som ikke demonstrerer for Muhammed og Allah.

Statsministeren sa i sin nyttårstale: «Vi må behandle hijabkvinner godt.»
Ja, vi tvinges til å ta vel imot Muhammeds kvinnehær som med sine klessymboler og kroppsspråk krever at vi skal respektere den islam-nazistiske samfunnsmodellen.
Det er noen få muslimske unge jenter som krever frihet og som river av seg hijaben – det var til og med én som satte fyr på sharia-plagget.
Erna hører ikke, ser ikke og bryr seg ikke om hva disse unge jentene som kaster hijaben utsettes for i de slimske lukkede rom.
Vi behøver ikke finne oss i at muslimer har sine demonstrasjonsunifomer i det offentlige rom! Hijabkvinne , med den mannlige gode muslim som bakspillere, de har en hatefullholdning til alle ikke-muslimer. Den muslimske kvinne presses til ikke å bli kjent med norske menn, mange tvinges til å gifte seg med en fetter i Pakistan. Dagbladet skrev at den beste form for integrering er når unge muslimer og nordmenn deler bord og seng sammen. Problemet er bare at den muslimske kvinnen som går i seng med en vantro nordmenn blir truet på livet. I Pakistan er det lett å få et drap til å se ut som et selvmord.

Det er ikke til å tro – men Stortinget gir hundrevis av millioner av våre skattepenger til utbredelse av islam. Stortingsrepresentantene vil ikke se at islamistenes lærebok nr. 1, Koranen, anbefaler drap, plyndring, utpressing og apartheid. Dette betyr at islam er i strid med norsk lovgivning og menneskerettene. Komeini sa det da også at islam uten politikk er ikke islam.

Vi sier og skriver: Islam er i strid med lov og rett!
Den 7. februar 2011 skrev SIAN til kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget at islams formål er å underlegge seg hele verden og er dermed ikke berettiget til offentlig støtte etter norsk lov. Vi skrev at islam er ikke i samsvar med lov og rett. Komiteen, som er et ministorting, svarte at jo, islam er i samsvar med lov og rett.

Vi må bare se realitetene i øynene, Stortingets anti-norske holdninger og handlinger under krigen der det fremsatte krav om kong Haakons avgang, blir for intet å regne i forhold til den ulykke Stortinget i vår tid forårsaker.

Det er ikke bare statsministeren - hele Stortinget understøtter Allahs og Muhammeds hær. Våre politikerne snakker ikke om islam - her er det
taushetens tyranni som gjelder - men de er ivrige etter å forfølge oss som vil befri samfunnet fra islams totalitære ideologi og politikk.
Solberg sa med henvisning til bl. a. SIAN: «Krefter forsøker å skape splittelse og mindre samhørighet. Det er viktig at vi i Norge forsøker å bygge en fellesskaps kultur».
Det er ikke vi som splitter, vi forteller fakta og det er nettopp vi som vil holde fast ved vår fellesskapskultur. Det er i dag nødvendig å varsle hvis vi også i fremtiden skal bevare frihet og fred.

Man kan spørre: Hvorfor ser ikke stortingspolitikerne at dette bærer galt av sted? Hvorfor vil de ikke innse at islam-politikken er veien som fører til det islamske diktaturet! Vi som representerer folket gir herved tydelig beskjed om at vi vil ikke innlemmes i det islamske mørket.
Man kan spørre: Hvor mye av Norge må gå tapt før Stortinget sier: Vi vurderte feil - SIAN hadde rett.

I tiden som kommer må vi bare kjempe videre, for det er vi i SIAN som klarest ser de mørke skyene som truer den europeiske himmel.

For alle rettenkende mennesker må det være en befrielse å stå på linje sammen med oss i SIAN, for det er vi som har alle argumentene hvordan vi kan verne fred med frihet, demokratiet, rettsstatens prinsipper og våre norske grunnverdier.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder