Islam er nå kommet til Europa og Norge for å bli

Islams blodige historie fremstilles som «gullalder»

Islam er nå kommet til Europa og Norge for å bli

Det blir ikke lett for mange islam-iteresserte når tilsynelatende troverdige mennesker som Sylo Taraku i en helsides kronikk i VG avslører en islam-vennlighet som grenser til forsøk på renvasking av islam. Han fokuserer på at de som påviser islamsk krigføring gjennom historien «viderefører den gamle angsten for islam i Europa».

Taraku skriver helt feilaktig at «spenningen» mellom kristendommen og islam er ikke av ny dato. Det er såvisst ikke snakk om «spenning» mellom de to religionene - det dreier seg om en massiv krigføring mot kristne områder i Midt-Østen, Nord-Afrika, Europa og India. Muhammeds hær har vært krigførende på tre kontinenter i snart 1400 år..
«Osmanerne klarte å islamisere noen kristne grupper», skriver kronikkforfatteren. Det var drapsorgier knyttet til de kristne områder muslimene invaderte. De som ikke underkastet seg islam ble ved hjelp av Allahs sverd et hode kortere.
En grov fordreining av fakta blir det når det skrives at kristne europeere har angrepet muslimene gjennom korstogene. Islamske hærstyrker erobret kristne landsområder, herunder Jerusalem og «Jødeland». De utestengte pilgrimer fra «den hellige by». Korstogene var forsøk på å gjenerobre kristent territorium muslimene hadde stjålet ved hjelp av den grusomme islamske krigsmakten.
Det er sant at osmanerne hadde like før første verdenskrig kontroll over deler av tre kontinenter etter de mange erobringskrigerne. De er rett ut sagt uhyggelig at mange muslimer, inklusive Sylo Taraku, regner denne perioden for å være en gullalder for islam. Det er som om tyskerne skulle regnet perioden 1939 -45 som en gullalder i tysk historie.
«Denne gang har islam kommet til Europa for å bli - det må vi forholde oss til», skriver Sylo Taraku. Han trøster seg med at «progressive muslimer står i front i kampen mot reaksjonær islam». Naturlig nok skriver Sylo Taraku ikke et ord om hva forskjellen på reaksjonær - og progressiv islam består i. Ikke en eneste muslim vil kunne påta seg den oppgaven - simpelt hen fordi det er som de gode muslimer sier: Islam er islam - her finnes ikke liberal islam eller konservativ islam.
Sylo Taraku er åpenbart en islamvenn som ikke ser noe betenkelig ved å islamisere Norge.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder