Karam Abdulhalim er en god muslim

Karam Abdulhalim bortvises fra sentrum som følge av sin muslimske adferd.

Voldsmuslim fra Arendalsuka utfordrer norsk ytringsfrihet

Karam Abdulhalim er en god muslim

Det blir stadig klarere at gode muslimer har en definisjon av «ytringsfrihet» som avviker i vesentlig grad fra hva vi siviliserte mennesker forstår med begrepet.

Voldsmuslim i aksjon

Karam sirklet som gjedda i sivet rundt SIAN standen i to dager.

Under Arendalsuka ble Lars Thorsen og Anna Bråten bortvist fra Arendal sentrum den 17.8.2017. Årsaken var at undertegnede filmet en forsamling som inkluderte et knippe krapyler foran Alliansens stand. Det samme gjorde forøvrig Agderpostens journalist, uten at dette fikk følger for ham. Slik sett var politiets adferd der og da et alvorlig overgrep, men det er en historie vi kommer tilbake til ved en senere anledning.

Videoen av bermen i Arendal har ligget ute på youtube siden 21.8.2017.  Unge Karam er åpenbart ikke vant til å bli stillet til ansvar eller eksponert i anledning egne handlinger. Som jeg tidligere har konstatert, er politi og politikere i Arendal skjønt enige om at klapp på hodet og boller og brus er den beste metodikk for å overtale unge voldsmuslimer til å ikke oppføre seg islamsk.

Karam Abdulhalim var så fornøyd med arendalspolitiets totalt balleløse adferd under Arendalsuka, at han frimodig gikk hen og anmeldte undertegnede fordi jeg hadde lagt ut video av hans voldelige adferd på youtube. 

Anmeldelsen fra Karam ble henlagt den 13.10.2017, jf brev mottatt fra politiet. Den 15.11.2017 var jeg hos mitt lokale politikammer og fikk se sakens dokumenter. Jeg oppdaterte da artikkelen fra Arendalsslaget, samt tittelen på youtubevideoen, slik at voldsmuslimen Karam sitt navn fremgikk. Den 17.11.2017 klaget den unge voldsmuslimen til youtube, og to dager etter ble videoen slettet.

Etter norsk rett er det ikke ulovlig å verken filme eller navngi voldsmuslimer. Hva Youtube velger å gjøre er imidlertid ikke styrt av norske rettsregler.

Vi så det etter Salman Rushdies «Sataniske vers» i 1989. Etter Muhammedkarikaturene i 2006, Israeldemonstrasjonen i 2009, og «Innocence of Muslims» i 2012. Da var det demonstrasjoner  mot ytringsfriheten med tildels voldelige innslag fra helt vanlige muslimer i Oslo. Vanlige muslimer, som noen trodde var integrerte og siviliserte mennesker, beviser gang på gang at de verken er integrerte eller siviliserte. De er derimot veldig gode muslimer.

Gode muslimer tolererer ikke ytringsfrihet slik begrepet er definert i vestlig sivilisasjon. Vår ytringsfrihet er i strid med islam, og følgelig noe vi må finne oss i å gi avkall på – mener mange.  

Vi observerer det samme, når blod-islamister som feks Sumaya Jirde Ali mener at «den enes ytringsfrihet stopper der den annens ytringsfrihet berøres». Og det er mange slike, også blant norske islamkollaboratører. Slik sett er det ikke overraskende at unge Karam Abdulhalim trodde at han hadde en god sak, da han gikk til politiet for å få hjelp til å få slettet en video som viser sannheten om Karams eget muslimske sinnelag.

Når muslimen misliker at jeg poster en video der han eksponeres, så mener han altså at min ytringsfrihet ikke lenger gjelder. At hans forsett strider mot Grunnlovens § 100 påvirker åpenbart ikke hans holdning. Vår Grunnlov er jo uansett et menneskeskapt midlertidig fenomen, som alle gode muslimer vil avskaffe eller shariatilpasse den dagen deres invasjon av Norge resulterer i full okkupasjon.

Vi får ha unge Karam unnskyldt for at han litt for tidlig antok at den islamske okkupasjonen av Arendal var fullbragt.

Karam Abdulhalim kretset som gjedda i sivet, rundt SIAN standen både tirsdag og onsdag under Arendalsuka. Han rakk å gjøre seg bemerket bla ved å fremsette drapstrusler mot Stig Andersen, uten at tilstedeværende politi tok affære. Politiets fokus var ro og orden – ikke lov og rett. Gitt den suksess voldsmuslimene nylig hadde høstet, idet islamapologet og ordfører Nordli nektet SIAN å delta på Arendalsuka etter bare to dager, er det forståelig at både Karam og de øvrige voldsmuslimer var eplekjekke der de kretset rundt sitt nye bytte; Alliansens stand. Da de observerte meg i ferd med å filme tildragelsen, ble fristelsen til å på ny lage kvalm for stor.

 

Videoen som kan sees [her] er i seg selv ikke så veldig interessant. Det er heller ikke den unge voldsmuslimen, isolert sett. Det som er mest betenkelig er graden av underkastelse vi observerer fra mediebedrifter og offentlige myndigheter. Dette fenomenet er i seg selv mye farligere enn de gode muslimene som sådan. Dersom vi står samlet mot islams ondskap vil ikke de gode muslimene klare å gjennomføre sitt onde forsett. Slik situasjonen er nå, er den siviliserte delen av befolkningen splittet, noen er gode nordmenn, men andre er godfjotter eller rett og slett bare ynkelige og feige. Slike politikere, akademikere, politiledelse og andre ryggsleikere opptrer i realiteten som islamistenes medsammensvorne. Med mindre den tilstanden endres, vil voldsmuslimer og andre islamister ha en enkel jobb med å ødelegge Norge.  Derfor er det viktig at vi fortsetter å dokumentere hva som skjer i vår samtid. Ingen skal kunne påstå at de ikke forsto hva som pågikk, i den skjebnetid vi nå er inne i.