Klarer vi å stoppe islam stopper vi også terror- aksjonene i hele verden

Samfunnet glemmer islamsk terrorisme når en gal «høyreekstremist» i Norge og i New Zealand massakrerer et stort antall uskyldige mennesker:

Klarer vi å stoppe islam stopper vi også terror- aksjonene i hele verden

Masseinnvandringen av muslimer til Norge har fått det til å ulme i det norske samfunn. De fleste klarer å holde sitt raseri og sin frustrasjon i tømme, men når man i tillegg er syk på sinnet og besatt av galskap, får man den situasjonen som oppsto 22. juli for 8 år siden. Tilnærmet har man fått den samme situasjon i New Zealand – der det åpenbart også er slik at en mann besatt av galskap massakrerer uskyldige mennesker. I Dagsrevyen i kveld ble det i detalj listet opp terroraksjoner de siste årene der «høyreekstreme» har stått bak – det ble ikke nevnt ett ord om islamske terrorister – enda det er de som dominerer dette triste bildet. Kan vi stoppe terroristene? Det kan vi hvis vi klarer å stoppe islam.

I 2018 ble det utført 2179 terrorangrep i hele verden der 10.248 sivile ble drept. I tillegg ble 1.582 terrorister drept. Islamske terrorister sto for 78,9 prosent av angrepene og venstreekstremistene 12,9 prosent – altså til sammen 91.8 prosent.
De høyreekstreme terroristene utgjorde ifølge Wikipedia 0,4 prosent.
I kjølvannet av det som har skjedd i New Zealand har en rekke politikere, blant dem Raymond Johansen og Hadia Tajik stått fram med krav om at de «høyreekstreme» må stoppes. I en kommentar på Minerva hevder Jan Arild Snoen at islam-kritikk fører til «hat mot muslimer» som igjen fører til terror.
Vi har sagt det før og gjentar det enda en gang:
Ondets rot er og blir islam.
Vi stopper terroristene når vi stopper islam.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder