Kristenfolket i bygda reddet Hadia Tajik fra muslimenes tyranni

Norsk-pakistaneren og muslimen Hadia Tajik, er åpenbart delvis integrert i det norske samfunnet - men i sitt hode er hun bærer av islam.

Integrering lar seg gjøre når muslimer er fraværende

Kristenfolket i bygda reddet Hadia Tajik fra muslimenes tyranni

Ut fra artikkelen som står i Dagblad-magasinet 24. mars 2018, kan det slås fast at kristenfolket og bedehuset i Bjørheimsbygd i Rogaland, der Hadia Tajik vokste opp, reddet henne fra islam-tyranniet. I dag er Arbeiderpartiets nestleder ingen genuin muslim, men trolig av hensyn til bl. a. foreldrene har hun formelt holdt fast ved islam som «sin religion». Hadias foreldre var både fundamentalistiske muslimer og samtidig liberale når deres barn møtte det norske og kristne miljøet i Bjørheimsbygd. Fordi pappaen til Hadia drev kolonialbutikk måtte han av hensyn til kundene ligge lavt i terrenget som islamist. Bedehusfolket kunne ikke møte kjøpmannen på et bønneteppe i butikken med ropene Allahu Akbar! Hovedgrunnen til at foreldrene kunne leve med at deres to barn ble sterkt påvirket av «det norske» skyldtes åpenbart at det var intet inhumant islamsk miljø i bygda. Her var ingen moské og ingen islamister som utøvde sosial kontroll. Pappa Tajik ble dermed ikke presset til å ta grep overfor sine barn som levde og oppførte seg «uislamsk».

Hadia gikk i Misjonssambandets barnehage og Santalmisjonens jenteforening på bedehuset. Hun ble tamburmajor i skolekorpset og i de senere år har hun gått mer i kirken enn i moskeen. Ferden gikk til foreldrenes familie i Quetta i Pakistan da hun var 16 år gammel. Opplevelsen må trolig ha vært et sjokk for henne. Muligens kom hun til at her hører hun ikke hjemme. Var den bakenforliggende hensikt med reisen å finne en ekteskapskandidat til unge vakre Hadia?
I 2014 ble det ekteskap med Høyre-politikeren Stefan Heggelund. Etter to år skilte de lag. Trolig vil vi først når en av dem eller begge skriver sine memoarer få vite om det var ulik religion og kultur som var årsak til skillsmissen. Var konflikten knyttet til om eventuelle barn skulle få kristen, humanistisk eller islamsk trosopplæring?
Tajik fikk spørsmål fra en trossøster hvordan hun som muslim kunne gifte seg med en ikke-muslim - for islam forbyr slike ekteskap. Svaret lød ganske så ullent: «Andre kan ikke definere min religion for meg. Jeg er født med et hode og liker å bruke det.» Tajik velger altså en islam-versjon som eksisterer bare i hennes eget hode.
En muslim er naturligvis tilhenger av islams lære - på samme måte som hvis man er tillitsvalgt i Arbeiderpartiet - har man sluttet seg til de prinsipper og det program partiet står for. Er det slik at hun også tolker Arbeiderpartiets politikk etter sitt eget hode? Hvordan er det mulig for Hadia Tajik og andre politikere med islamsk bakgrunn å tilpasse islam til grunnleggende norske verdier - som går igjen i alle demokratiske politiske partiprogrammer?
De delvis integrerte norsk-pakistanske politikerne, muslimene Hadia Tajik og Abid Raja, må til tider oppleve som uakseptabelt samfunnsmodellen og menneskesynet islam representerer. Problemet er at dersom de går ut med gjennomgripende islam-kritikk, vil deres liv være i fare. De vil trenge norsk politibeskyttelse i uoverskuelig fremtid.
Arne Tumyr