Kristne bør nedkjempe det onde som i vår tid er det islamske barbariet!

Andrew White har som religiøs aktivist ivret for fred og forsoning i Midt-Østen - uten å ha oppnådd påviselige resultater. Han mener at kristne må elske muslimer - til tross for de barbariske handlinger muslimer begår mot kristne minoriteter i området.

«Kristenplikt å elske muslimer» - er det holdbart?

Kristne bør nedkjempe det onde som i vår tid er det islamske barbariet!

-Vi har som kristne en plikt til å elske alle muslimer. Vi må vise dem Jesu kjærlighet. Jeg er blitt ekspert på å elske mine fiender. Mannen som hevder dette heter Andrew White - en misjonær og religiøs kjendis i arabiske land - der han forgjeves har forsøkt å opprettholde kristne menigheter - samtidig som han har ivret for fred og forsoning i Midt-Østen. Er budskapet hans holdbart i virkelighetens verden?

White er blitt intervjuet av den kristelige avisen Dagen i forbindelse med at han har vært foredragsholder på en bønnekonferanse ved Hamar der ca. 500 unge mennesker var til stede. Her har han åpenbart tørket støvet av den gamle kristne etiske og ubrukelige regel: «Elsk dine fiender, be for den som forfølger deg.»
All historisk og menneskelig erfaring tilsier at skal vi kunne leve som frie mennesker må vi bekjempe på sekulært grunnlag de ideologiske og politiske krefter som bare har forakt til overs for menneskerettighetene.
IS er i det alt vesentlige nedkjempet i Irak, men under deres terrorvelde er de fleste av landets 1,5 mill. kristne fordrevet eller drept. På Grimerud i Stange forteller White bl. a. om den grufulle historien om kvinnen og barna som fikk besøk av IS-soldater. Mor ble bedt om å ta avstand fra Jesus, noe hun gjorde for å redde barna. Neste dag kom soldatene tilbake og forlangte at barna skulle gå over til islam og fornekte Jesus. Barna sa nei - de elsket Jesus - og mens de sang «Jesus loves me, This I now, For the Bibel tells me so.» ble de drept av soldatene.
Til tross for behovet for å reise seg mot denne ondskapen, elsker altså White disse krigsforbryterne. Han kan skilte med at han er lege, prest og innehaver av tre teologiske doktorgrader.
Det paradoksale er at det var de med fornuften intakt som reddet denne kristne apologeten før også han ble drept. Han ble hjulpet over til England der han nå har sin base. Han reiser rundt i verden med sitt budskap som dessverre er fullstendig forkastelig. Hadde folk flest fulgt oppfordringen om å elske sine fiender hadde bøllene, forbryterne og de krigsgale menneskene regjert verden.
Skulle vi ha elsket Hitler og Stalins gjerninger og ellers satset på religiøse bønnemøter?
Her gjelder det å få de fleste til å forholde oss til situasjonen i virkelighetens verden - og la de som befinner seg i overtroiske religiøse sfærer forbli der med sine doktorgrader.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder