Men 210.000 muslimer som kjemper for islams nazisme, er en berikelse for det norske samfunn

Koranen brenner i USA. Otto Jespersen brenner Bibelen, men han tør ikke å brenne Koranen!

Venstresiden gikk bananas da 17 nynazister demonstrerte i Kristiansands hovedgate:

Men 210.000 muslimer som kjemper for islams nazisme, er en berikelse for det norske samfunn

Samfunnsforskere er i gang med å kartlegge «høyreekstremisme» som fullstendig feilaktig anses for å være en trussel mot vårt demokrati. Regjeringen har stilt 50 millioner kroner til disposisjon for en forskning - som er et politisk spill for galleriet. Bortsett fra noen få forskrudde særinger som kanskje bærer hakekorset som armbind, eksisterer ikke nazisme eller andre truende voldelige ideologier i vårt samfunn. Unntaket er islam. Derimot har Stortinget gitt grønt lys for masseinnvandring av 210.000 muslimer som tilhører en politisk ideologi hvis formål er verdensherredømmet. Det islamske lederskap hevder: «Det vestlige systemet har utspilt sin rolle. De som motsetter seg islam må fjernes med makt.» (Sayyid Qutb).

Bekreftelsen på denne bisarre doktrinen er det ingen ringere enn Den europeiske menneskerettighetsdomstol som står bak. I 2001 slo domstolen fast at sharia og muslimske teokratiske regimer er inkompatible med demokratiet.
Dette står i skarp kontrast til utsagnet fra statsminister Erna Solberg: «Islam er en berikelse for vårt samfunn».

Hvordan har det lykkes vårt samfunn å nullstille i folket nazismens ideologi? Svaret er enkelt - fordi hele det norske folk har fått sann opplysning om hva nazismen representerer. Folket er derimot opplært til å vurdere islam som en positiv samfunnsfaktor. Prototypen på denne desinformasjon står å lese i avisen Fædrelandsvennen i Kristiansand som hevdet på lederplass: «I Koranen dyrkes empati og kjærlighet som det sentrale budskap…» Når Stortinget bevilger hundrevis av millioner for å underbygge dette som er regelrett løgn og bedrag - da har SIAN og andre motkrefter lite å stille opp mot denne massive feilinformasjon som er det motsatte av folkeopplysning.
Statlige myndigheter i Italia bevilger ikke penger til islam som religiøst trossamfunn på grunn av det voldelige budskapet. I Sveits diskuteres om Koranen skal forbys på grunn av de utallige oppfordringene til vold mot annerledes troende.
Hva bør vi gjøre her i landet? Vi bør i hjem, skole, media, innen akademia og over alt ellers benytte oss av fornuftens vei - det vil si at vi skal diskutere, analysere, fordømme og skrote islam.
Kåre M. Dreyer skriver klokt om dette på SIANs nettavis: «Å fjerne «problematiske» bøker, forby dem eller å brenne dem er etter mitt syn galt. Det er metoder som benyttes i totalitære samfunn.
Økt kunnskap er løsningen. La oss få vite sannheten. Lag en kort og presis beskrivelse av ideologier som er i strid med våre etablerte demokratiske verdier.
Nasjonalsosialismen, Nazismen, kan beskrives i stikkords form ved hjelp utvalgte klipp fra «Mein Kampf», fra Adolf Hitlers og Josef Göbbels taler, tekster fra Alfred Rosenberg og andre nazi-autoriteter.
Basert på en slik kort beskrivelsen burde det være enkelt for våre politiske ledere å forklare for befolkningen at det er nødvendig å innføre forbud mot praktisering og misjonering av denne ideologien.
Islam bør behandles på samme måte. Lag en kort artikkel med utvalgte (og gyldige!) vers fra Koranen og Bukharis Hadith som viser hvor voldelig, fascistisk og intolerant islam er, og hvor forferdelig Muhammed var i ord og handling. Ta med uttalelser fra islamske ledere (ikke fra norske muslimske såkalte «samfunnsdebattanter»), men fra islamske autoriteter som Ayatolla Khomeini, Yusef al-Quaradawi og ledelsen i Al- Azhar Universitetet i Kairo.
Denne informasjonen tror jeg vil føre til at folk flest vil få forståelse for at også denne ideologien må nedkjempes.
Ja, men hva med ytringsfriheten? Svaret på det er at vi må ikke godta ideologier som selv er motstandere av ytringsfrihet. Vi må ikke tolerere intoleranse.»
Kåre M. Dreyer

Kan vi se for oss at regjeringen bevilger noen millioner til et forskningsprosjekt i den hensikt å avdekke islams teori og praksis?
Vi har i disse dager fått en rapport som opplyser oss om at innvandringen fra Asia og Afrika vil utgjøre 29 prosent av Norges befolkning i 2100. Årlig realinntekt per innbygger vil da være redusert med 72.000 kroner årlig.
Det denne rapporten ikke sier noe om - som er det alvorlige - er at Norge som nasjon og som en del av den vestlige sivilisasjon kan opphøre å eksistere.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder

o