Muslimene tar nå en taqija og får penger fra staten som aldri før!

Generalsekretæren i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, er mannen som går for «ekte» islam, men han blir mottarbeidet av sine egne.

Kulturministeren slår til mot Islamsk Råd Norge - staten skal ikke lenger betale for rådets form for islamisering:

Muslimene tar nå en taqija og får penger fra staten som aldri før!

Etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland i spissen for regjeringen trekker statsstøtten fra Islamsk Råd Norge (IRN) som får ufattelige 1,3 millioner kroner i årlig støtte – i tillegg til de ca. 1000 kronene pr. muslim som det offentlige betaler til medlemmer som er tilsluttet godkjente islamske trossamfunn - ligger den utskjelte generalsekretær Mehtab Afsar i IRN tilsynelatende med brukket rygg. En ekstra smell ble det også etter at Notura, bøndenes omsetningsorganisasjon for kjøttvarer, trakk støtten til IRN som også dreier seg om et årlig millionbeløp. Men muslimene behøver ikke fortvile over det som har skjedd - for regjeringen pøser fortsatt millioner inn i et utall islamske frivillige organisasjoner som alle har til formål å vise «islamsk kultur» - som i virkeligheten ikke er annet enn ukultur. «Moderate» islamske ledere tar en taqija (en lovlig løgn) når de overfor myndighetene kritiserer IRN og Afsar. I sine hjerter priser de nok Allah for at han får ut så mange millioner fra de vantro politikerne.

Det nye grepet som regjeringen tar overfor IRN, må ingen forlede til å tro at våre myndigheter dermed tar et oppgjør med ideologien, politikken og terroren som islam står for. Statsministeren holder fast ved at «islam er en berikelse for norsk kultur». Nei, det er ikke islam, regjeringen vil til livs ved å knytte igjen for pengesekken til IRN, Erna og Linda – og Sylvi med er misfornøyde med hvordan IRN praktiserer islam. De vil ha en mer lunken islam-versjon, og ikke uventet får de varm støtte fra kafirene Abid Raja, som nå er blitt visepresident i Stortinget og den tidligere Mekka-pilgrimen Akhtar Chaudhry. Muslimske moskeledere har hengt seg på kritikken. Ifølge Najim Saqib i Islamic Cultural Centre må utbryterne, som angivelig teller 30.000 av 80.000 medlemmer i IRN, starter sin egen muslimske organisasjon.
Utbryterne kan se fremtiden lyst i møte, for uttalelser fra kulturministeren kan tydes dit hen at en slik «alternativ muslimsk organisasjon» vil kunne få pengene som nå fratas IRN.
Men det regjeringen åpenbart ikke har tatt høyde for er at med dette opplegget får man som et vedheng krig muslimer imellom også her i Norge - en krig som er myndighetenes ansvar - og som viser hvor absurd den politiske situasjonen er blitt etter at våre myndigheter har åpnet dørene for galskapens ideologi som heter islam.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder