Når skal myndighetene stoppe tyranniseringen ved landets moskeer?

Det gjelder å kunne resitere Koranen - spiller ingen rolle om innholdet er uforståelig. (Foto: Utgrop.no)

Muslimske barn tvinges til indoktrinerende opplæring

Når skal myndighetene stoppe tyranniseringen ved landets moskeer?

I moskeene foregår en tyrannisk opplæring, innføring og indoktrinering av islam og Koranen

Her resiteres «Den hellige bok» time etter time, kveld etter kveld. De muslimske barna har ingen som ivaretar deres interesser. Både foreldre og imamer tvinger barna til religiøs utøvelse over alle grenser. Nå er det på tide at myndighetene krever maks to timer i uken til religionsopplæringen i moskeene.