NRK-reporteren kjører på og som god muslim fremmes muslimenes sak og med spark mot Norge!

Yama Wolasmal i Dagsrevyen: Pakistanerne som kom til Norge på70-tallet var en ressurs og ikke et problem.

Lar NRK-sjefen islamisten Yama Wolasmal i Dagsrevyen få frie tøyler med sin islam-tilhørighet?

NRK-reporteren kjører på og som god muslim fremmes muslimenes sak og med spark mot Norge!

Viktig melding til alle muslimer i Norge: Skriver du en bok med en positiv omtale av ditt opprinnelsesland, eller gjør du noe annet som «Profeten» Muhammed vil verdsette, ta kontakt med programleder og islamist Yama Wolasmal i Dagsrevyen. Han vil kunne lage god PR for deg. Det virker som om NRK-sjefen, tidligere aktivist på venstresiden, Thor Gjermund Eriksen, ikke har satt noen begrensninger for islam-agitasjonen som Wolasmal bedriver. Selv kommer han fra Afghanistan, men enda han burde takket Norge og nordmenn hver dag for at han fikk komme til dette landet, velger han i stedet å sparke mot oss. Vi har angivelig ikke vært snille nok mot inntrengerne med penger. Anklagen kommer til tross for at vi bruker 250 milliarder hvert år til formålet.

Situasjonen ble anskueliggjort i Dagsrevyen torsdag 8. april, Her var det en kvinne med pakistansk bakgrunn, Shazia Majid, som har skrevet bok om sin mor som kom hit på 70-tallet og vips fikk hun straks et langt intervju med Wolasmal i beste Dagsrevy-sendetid. Datteren fortalte at moren tok av seg burkaen straks hun kom til den norske flyplassen. Tenk om hun hadde jublet over at hun var kommet til et land der hun uten represalier eller piskeslag kunne frigjøre seg fra det islamske klesfengselet! Nei-da, moren var så fortvilet over at hun måtte spise fiskeboller på aldershjemmet der hun fikk jobb – hun likte så dårlig lukten! (Tenk det, Hedda!)
Deretter ville den parallelle NRK-reporter (norsk journalist og god muslim) Yama Wolasmal vite hvordan moren hennes reagerte på at LO i 1971 arrangerte en konferanse der temaet var problemet med arbeids-innvandringen fra Pakistan. Intervjueren ga uttrykk for at i stedet «burde man ha sett på innvandring av pakistanere som en ressurs». Her fikk Wolasmal ikke ved til bålet, for moren til forfatteren hadde bare jobbet ikke deltatt i noen debatt.
Det mest kritikkverdige med innslaget var at reporteren videreførte løgnen om at de første pakistanerne som kom til Norge var arbeidsinnvandrere. På slutten av 1960-tallet kom busslaster med unge pakistanere til Oslo på turistvisum. De ville ikke reise hjem igjen. De pakistanske ungdomsgjengene vandret opp og ned Karl Johans gate – de hadde ikke penger og de fortalte at de sultet og hadde ikke noe sted å bo.
Den norske snillismen trådte til og sørget for mat, penger og husly til «de arbeidssøkende». Det var dette som var begynnelsen til innvandringen fra Pakistan. Nå er det 38.000 mennesker i Norge med bakgrunn fra dette islamske landet. Pakistanerne liker seg her, for som det ble sagt i Lahore-provinsen hvor de fleste kommer fra: «I Norge får vi penger selv om vi ikke arbeider.»
Shazia Majid felte noen tårer i takknemlighet for hva mor hadde betydd for henne, men heller ikke i dette intervjuet kom det frem takknemlighet overfor Norge som tok imot mor og de andre pakistanere – som dermed fikk et luksusliv i Norge – i forhold til levevilkårene i Pakistan.
Likevel er det mange pakistanere som ikke setter pris på freden og friheten vi har i landet – de vil ha islam – bare islam.
Man kan undres på hvilken side Wolasmal står i denne krigen – er han «en god muslim» som er tilhenger av barbariet slik det fremstår i Koranen, sharia og i de islamske skrifter? Går han jevnlig i moskeen og dyrker sin politikk forkledd som religion? Om så er fronter han holdninger som er uforenlige med de verdier NRK er tuftet på, eller er han bare delvis på linje med «Profeten» slik at han er for en kafir å regne? Fortsetter utviklingen er det ikke utenkelig at vi her har å gjøre med den kommende kringkastingssjefen.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder