Også Bushra Ishaq har måttet ta i bruk taquya for muslimer er ikke som folk flest her i landet

Det er en usannhet å påstå at mulimer er som folk flest her i landet.

Når muslimer forsker på holdningene til muslimer blir bildet positivt - skjønnmalingen dominerer fullstendig

Også Bushra Ishaq har måttet ta i bruk taquya for muslimer er ikke som folk flest her i landet

Hvis en hardkokt kommunist, eller nazist ville forske på sine respektive ideologier i den hensikt å fremstille tilhengerne så vidt mulig som «folk flest», er det åpenbart at mange vil ikke ha tillit til denne kategori forskerne. Slik også med legen, samfunnsdebattanten og den fundamentalistiske islamisten, Bushra Ishaq, som i disse dager legger fram sin bok «Hvem snakker for oss?» der hennes forskning konkluderer med at muslimer er «stort sett som folk flest». Mesteparten er angivelig vel og bra hva angår muslimer i Norge. Etter min mening er dette ikke bare en grov forvrengning av de faktiske forhold men rett og slett en usannhet. Muslimer er nemlig tilhengere av en lære som har klare paralleller til både kommunismen og nazismen.

I Norge skal det være ca. 210.000 muslimer. Hvor verdiløs denne meningsmålingens konklusjoner er fremgår blant annet av at mens 94 prosent av muslimene mener at demokratiet er viktig, er det 31 prosent eller 65.100 muslimer i Norge som mener at det er viktig å følge sharia. Den europeiske menneskerettighetsdomstol fastslo i 2001 at sharia og muslimske teokratiske regimer er inkompatible med demokratiet.
Det er avslørende at undersøkelsen avdekker at 4.200 muslimer her i landet mener at 11. september-angrepet på World Trade Center var berettiget, samtidig som vi bør notere oss at 27.300 ikke ønsker å mene noe. Nærmere 15.000 muslimer i Norge mener terror som begås i islams navn ikke er misbruk av religionen.
Muslimer i Norge har ikke høye tanker om vår livsførsel idet 69.000 muslimer forbinder landet og folket med moralsk forfall.
De essensielle spørsmål er fraværende i denne undersøkelsen som f. eks. Er det noe i Koranen du tar avstand fra? Er det noe i sharialoven du fordømmer? Synes du det er greit at Allah har bestemt at muslimske kvinner ikke kan gifte seg med norske menn? Hva med homofili, dødsstraff, alkohol, abort, antisemittisme, hva med seksuell frihet innen islam?
Det er ikke til å forstå at ikke det norske folk ser at den lære muslimer er tilhengere av og som de er innstilt på å praktisere når mulighetene byr seg, er fullstendig på kollisjonskurs med grunnleggende norske og vestlige verdier.
Stopp islamisertingen av Norge (SIAN),
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder