Overfylte skoler uten etniske norske elever

Elever med muslimer som foreldre fyller opp flere av skolene i Oslo, som for noen år siden hadde bare norske elever. Den tiden er fordi - nå er det de Allah-tro barna som har overtatt klasserommene.

Innvandrer-sjokktall for Oslo skremmer ikke de mest multikulturelle-tro politikere som svikter land og folk

Overfylte skoler uten etniske norske elever

Dagbladet har skrevet om nye sjokktall for Oslo som viser at man står foran en totalt segregert by med en stor muslimsk innvandrerbefolkning. Tallene får likevel ikke politikere, som er fanatisk tilhengere av det multikulturelle samfunn, til å reagere. De bryr seg ikke om at det er nå overfylte skoler i Oslo uten norske elever.

Den skremmende demografiske endring i hovedstaden viser at de siste årene har det vært en dobling av antall barn født av innvandrere i bydeler som allerede har store sosiale problemer.
Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sier: Gjennom en rask demografisk endring reduseres vårt nasjonale fellesskap, vår kultur og våre tradisjoner. Jeg tror svært få politikere har forstått eller villet innse at dette er konsekvensene av en villet politikk.
Byrådsleder og islam-venn Raymond Johansen bagatelliserer utviklingen. Han sier at da han vokste op i Groruddalen på 1960-tallet var det mye fattigdom, men at fattigdommen nå har skiftet farge.
En rekke andre byer og distrikter vil etter hvert følge etter Oslo. Det er ikke tvil om at Norge er ikke lenger «vårt» slik som statsminister Johan Nygaardsvold erklærte fra London under krigen. Landet er i ferd med å bli ødelagt for kommende generasjoner av de politikere som har villet denne utviklingen - et svik som er ufattelig. Er det ennå håp for land og folk?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder