Politi-krav med forbud mot opplysende debatt om islam og muslimer

Lars Thorsen - en mann i folkeopplysningens tjeneste - en opplysningstjeneste som det korrekte elitesamfunnet ikke vil ha noe av.

Får SIAN en dom som innebærer at det ikke lenger er tillatt å bekjempe islam og muslimenes holdninger?

Politi-krav med forbud mot opplysende debatt om islam og muslimer

Saken som politiet har lagt opp til mot Lars Thorsen, Anna Bråten og dermed SIAN, har som konsekvens at dersom retten gir politiet medhold, er det er forbudt å formidle opplysninger, informasjon og meninger om islam dersom noen muslimer føler seg «krenket». Dermed er påtalemakten på kollisjonskurs med grunnlovens § 100.

Det er angivelig straffbare «hatytringer» politiet på eget initiativ aksjonerer mot, samtidig som det opplyses at også «medborgere har reagert og vært i kontakt med politiet».
I 2012 skrev Siv Jensen en artikkel «Med rett til å krenke» at samfunnet måtte tåle ytringer som oppleves krenkende. I 2015 skrev Erna Solberg at den enkelte har rett til «ikke å utsettes for ytringer som oppleves krenkende». Det siste utsagnet betyr at enhver muslim som rent subjektivt føler seg krenket fordi noen har fornærmet «profeten», kan kreve av Erna Solbergs politi at den som har fremmet noe nedsettende om Muhammed må straffes.
Hvis retten legger Solbergs syn som premiss for lovanvendelsen knyttet til «hatytringer» er det liten tvil om at Thorsen/Bråten blir domfelt.
Hvis retten derimot kommer til at her dreier det seg om meninger og holdninger som motsier en samfunnsskadelig og sivilisasjonsnedbrytende ideologi og politikk, da vil retten måtte avvise politiets tiltalebeslutning og avsi frifinnelsesdom.
En fellende dom vil innskrenke ytringsfriheten i Norge - man vil da nærme seg idealet til FNs menneskerettighetsråd: Forbud mot islamkritikk.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder