Politi og imam må til for at sianistene ikke skal veltes helt overende

«Folket» vender hatet og ryggen mot SIAN i Arendal

Politi og imam må til for at sianistene ikke skal veltes helt overende

Det går varmt for seg på SIANs stand i Arendal. Muslimer og de norske medløperne stimler sammen om SIANs stand - og noen har politiet måttet ta hånd om. Samtidig er sjefsimlamen i Arendal til stede som «dialogvert» for å roe ned de mest pågående islamistene.

Åpningsdagen mandag var det arrangementsansvarlige for SIAN Lars Thorsen og Anna Bråten som sto for støyten - og utover i uken er det andre modige(?) sianister som slutter seg til. Arrangøren kommer tirsdag i litt av en kattepine - de blir forelagt plakater fra SIAN med spørsmål om de kan godta tekster som lyder: «Islamisme nazisme», «Nei til sharialover». «hijab muslimenes shariauniform». Følg med!
Det gikk også varmt for seg under Arendalsuke i fjor noe disse bildene viser.
SIAN’s nettavis redaksjonen