Politi og ordfører på generalforsamlingen

«Fredens religion» i Arendal er et krigersk vepsebol:

Politi og ordfører på generalforsamlingen

Det er ikke hver dag politiet md ordføreren på slep rykker ut for å opprettholde fred og fordragelighet i en religiøs forsamling, men det skjedde i Mandal søndag, der muslimene i moskeen er fiendtlig innstilt overfor hverandre.

Bakgrunnen er at styrelederen i moskeen, den 19 år gamle Bashar Basrawi, beskyldes for å ha blitt valgt på en ulovlig innkalt generalforsamling. Det ble avholdt nytt møte søndag, men de verbale tumultene var så voldsomme at noen enighet ble ikke oppnådd. Det endte med at politiet ved enhetsleder i Mandal, Anne Margrethe Ruud, måtte opptre som møteveileder. Hun foreslo at en ny lovlig innkalt generalforsamling ble utsatt til 7. april. Det ble vedtatt, slik at her blir det åpenbart en ny runde med stridigheter.
Flere forhold ligger bak ufreden. Det ble tatt ut 110.000 kroner fra kontoen uten styrets godkjennelse, tre medlemmer er utestengt angivelig fordi de har mobbet og baksnakket forstanderen, Styret har ikke fått medlemslistene og det er beskyldninger om at vannrør og strømkabler er blitt ødelagt,
Altså, ingen lystelig situasjon for Allahs tilhengere i Mandal.