Politikerne skulle ha vært på tiltalebenken også her

Arbeiderpartiets islamske talsperson, byrådsleder Raymond Johansen: «Norge består av mange religioner.Islam er Norges neststørste religion og angriper man muslimer er det også et angreppå meg.»

Det «fargerike fellesskap» med vold og drap slo ut i full blomst i Bergen - islamsk bakgrunn skjules

Politikerne skulle ha vært på tiltalebenken også her

Det er politikerne som helt og fullt må bære ansvaret for at muslimer uhemmet gikk løs på hverandre i Bergen fredag kveld - som resulterte i et bestialsk drap - der den ene fetteren drepte den andre. Politikerne skulle ha vært satt på tiltalebenken - etter at landet vårt er i ferd med å bli ødelagt av masseinnvandringens konsekvenser.

Invasjonen fra islamske land har vært en villet politikk hos politikerne, med sosialistene i front. De har importert en voldsideologi med Koranen og sharialovgivningen - 300.000 innvandrere fra islamske land er indoktrinert av den islamske samfunnslæren som sprer ufred i landet.
Med masseinnvandringen lovet politikerne oss at vi ville oppleve som noe positivt «Det nye Norge» og «Det fargerike fellesskap». I stedet for har vi fått et voldssamfunn preget av ran, voldtekter, narkotika, knivstikking og drap.
Vi som tilhører den dumme allmuen skal ikke få vite at det er muslimer som står bak også forbrytelsen i Bergen.
Før i tiden var begrepet «norsk statsborger» en håndfast informasjon om at det dreide seg om en person som var norsk i sinn og skinn og som selvsagt frontet de grunnleggende norske og vestlige verdier. I dag kan «norske statsborgere» bety noe helt annet.
Det helt grunnleggende naturlige spørsmålet folk flest stiller etter knivdramaet i Bergen er: Hva slags folk er det som begår slike forbrytelser? Avisene kan ikke opplyse om det - fordi myndighetene har lagt ned forbud mot å skrive at eventuelle lovovertredere er muslimer. Noe siver imidlertid ut, slik at med litt tolkning mellom linjene fås tilnærmet fakta på bordet.
I Bergen ble 12 personer pågrepet, og ganske så tilforlatelig opplyses at 11 av dem er norske statsborgere, men deretter får vi vite: Av de 11 er 4 født og oppvokst i Norge – de øvrige 7 kom til Norge i tiden 1988 - 2008. Det er altså én som ikke er norsk statsborger, men åpenbart en ikke-etnisk norsk person.
Vår påstand er inntil noe annet blir bevist – de 12 har tilknytning til islam, direkte eller indirekte.
Likevel skal vi ikke se på muslimer som må omskoleres – de skal «inkluderes i det multikulturelle fellesskap».
Arbeiderpartiets Raymond Johansen sier: «Et angrep på muslimer er et angrep på meg og hele det norske folk.» Uttalelsen kom på landsmøtet til Arbeiderpartiet - der han også slo fast at uten muslimer ville Norge vært fattigere. Hele landsmøtet applauderte.
Uansett hva som skjer - Arbeiderpartiet verner om muslimenes lære og partiet fremmer islamiseringen.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder