Samfunnseliten vil ikke vite av at islam hater de som ikke tror på Allah

Det islamske barbari iverksettes i henhold til bestemmelsene i koranen og sharia.

Det norske folk er muslimenes fiender – vi er vantro

Samfunnseliten vil ikke vite av at islam hater de som ikke tror på Allah

-Vi kan ikke tro at de mener det, utbrøt daværende statsminister Jens Stoltenberg, etter å ha hørt islamistens programerklæring. Han er så visst ikke alene om den oppfatningen, fordi det islam står for er så fjernt fra norske verdier og tenkemåte. Folk flest kan ikke forestille seg at hatet islam og muslimer representerer er en realitet. I samsvar med det de blir fortalt av samfunnseliten ser de på islam omtrent på samme måte som kristendommen. Kan vi se for oss at politikerne ser på Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei på samme måte som ethvert annet politisk parti?

En reportasje i Aftenposten i dag fra en IS-flyktningeleir i Syria sier litt om hvilken ideologi dette dreier seg om – for som skrevet står: «De vantro er en klar fiende for dere» (sure4:101). En kvinne i leiren knuser mobiltelefonen fordi den er laget av de «vantro». Barna kaster stein mot kvinner som ikke går i heldekkende bekledning. I tillegg må den kvinnen som snakker med en journalist ha lange, svarte hansker.
Noen kvinner tør ikke ta av seg den svarte bekledningen av frykt for å bli pisket. IS-kvinnene lærer barna opp til å kaste stein mot medsøstre som ikke går «anstendig kledd».
I Iran er menneskerettsjuristen Nasrin Sotoudeh dømt til 38 års fengsel og 148 piskeslag.
Det er dette som er islam – politikken er islamisme – en naturlig konsekvens av det som står skrevet: «De som forkaster islam må drepes.» (sure 4:89)
Det betyr at det norske folk er muslimenes fiender – vi er «vantro» og skal nedkjempes.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder