Selv NRK klipper bort og fortier sannhet som muslimer ikke vil høre!

Politiet under Arendalsuka kjemper og forsøker å hindre at den islam-vennlige mobben ikke river ned SIANs stand. Det var nære på - her kunne det ha gått riktig galt.

Samfunnsdebatt der argumenter ikke lenger teller:

Selv NRK klipper bort og fortier sannhet som muslimer ikke vil høre!

Glem de fine ord om ytringsfrihet og at vi skal tåle meninger vi ikke liker. I samfunnsdebatten, ikke minst i NRK, kan man høre dannet tale og høflig utveksling av selvfølgeligheter som ikke skaper høyere stemmeleie eller raskere puls. Jo-da, også NRK kan invitere til debatt borgere imellom der temaet er «minoriteter», innvandring og integrering. Program-ledere og hele NRK-ledelsen er imidlertid på tå hev når inviterte islam-kritiske gjester foran mikrofon og TV-kameraer direkte omtaler forkastelige holdninger knyttet til islam og muslimer. Sannheten må underlegges det overordnede hensynet: NRK skal ikke sende noe som er «støtende» eller som «krenker» muslimene. I slike situasjoner trår sensuren til. Groteske sannheter om islamisme oppfatter NRK som ubehagelig og som programledere med ledelsen i ryggen feier under teppet. Derfor klipper de bort og lar være å sende ut over nettet islamkritikk som det er en gjennomborende nerve i. Intet må sendes ut fra Norsk Rikskringkasting som kan resultere i at muslimene i dette land blir rasende! Ingen steinkasting mot NRK-huset!

I septemer 2011 ble undertegnede i kraft av daværende leder i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) intervjuet i programposten til NRK Brennpunkt. Reporteren, som jeg oppfattet som venstrevridd, praiet en drosje med en muslimsk sjåfør som skulle kjørte oss opp til Marienlyst. Under veis stilte reporteren sjåføren et spørsmål om islam, men som muslim hadde han ingen mening - han ville i hvert fall ikke si noe. Oppmerksomheten i bilen ble deretter rettet mot undertegnede, som på generelt grunnlag uttalte følgende som ble sendt i programmet:
«Det å diskutere med gode muslimer er.. Det er nokså håpløst.
Fordi at de anser ikke vår samfunnsordning å være noe særlig i forhold til islam.
De anser den såkalte profeten Muhammed for å være det mest etiske, høyverdige menneske som noen gang har vært på denne jord.
Og det er ingen som spør: «Men er dette sant?»
Den personen muslimene har som etisk forbilde, han var en krigsforbryter.
Han var en sex-overgriper. Han var en karavanerøver - og han var en drapsmann.»

Dette er fakta fra de ikke-islamske historiebøkene. Selv den norske historikeren, Halvor Tjønn, er klar i sin bok «Muhammed» - han var en brutal og hevngjerrig despot. Det jeg formidlet var altså en historisk sannhet.

Hvordan taklet så NRK-reporteren dette? Hun sa - hentet fra programmet:
«Det er kanskje litt.. jeg tror ikke vi skal snakke så mye om det.»

Reporteren og NRK setter dermed munnkurv på seg selv og blokkerer for videre refleksjon. Der i huset publiseres ikke noe negativt om «Profeten» - det kan få fatale konsekvenser i form av vredesutbrudd og fanatiske muslim-demonstrasjoner - som krever at «ingen har lov til å krenke vår hellige profet!»

Programmets veiledende stemme sier: «Det som skjedde under denne drosjeturen ga oss noe å tenke på i forhold til grensene for ytringsfrihet. Det som her sies er så ubehagelig at jeg slutter å filme. Slike ytringer i radio og TV blir alltid klippet bort. Vi har valgt å sende dem for at vi skal se hva som venter oss.»
Her sies det direkte at NRK klipper bort opplysende fakta-ytringer om Muhammed når utsagnene er islam-krenkende. Vi vet hva vi har å forholde oss til - vi kan ikke forvente at NRK er sannhetssøkende om islam og muslimer når temaet blir «ubehagelig». Sannhet er ofte ikke bare ubehagelig men direkte opprørende - men noen ganger også skjellsettende.

Toppen av fordreid journalistikk fremgår når reporteren viser noen skremmende opptak fra SIANs stand b l. a. på Egertorget i 2009 - der horder med voldelige muslimer hindrer SIAN i å fremme sine ytringer. NRK lar seerne forstå at når SIAN har det budskapet som vi har, må vi finne oss i å bli møtt med «bråk». Dermed er det bare å konstatere at NRK snarere godtar enn tar avstand fra muslimer og islam-sympatisører som voldelig angriper SIANs stands.

I tråd med NRKs politikk eksponerte Brennpunkts-reporterne i programmet sine fordommer og fiendtlige innstilling overfor SIANs holdninger, mens de på den annen side la for dagen en utpreget islam-vennlig attityde - der kryptomuslimen Abid Raja fikk stå frem med sin enetale om egen fortreffelighet og om gild muslimsk ungdom.
I Dagsnytt 18 19. mars i år skulle lytterne og seerne få høre motstrømssynspunkter fra Helge Lurås fra nettavisen Resett og Hans Rustad fra Document.no, men med Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter og Eivind Trædal fra De grønne, kom de førstnevnte ikke til orde.
I statskanalen så vel som i en samlet norsk medieindustri er det et formidabelt underskudd på anti-islamske synspunkter.

En nesten tragikomisk hendelse fant sted på Gjøvik 7. oktober i fjor da SIAN avholdt en stand på Torget. Redaktøren i Oppland Arbeiderblad, Erik Sønstelie, engasjerte seg og trykket opp et stort antall løpesedler med påskriften «Vend hatet ryggen». Men så skulle det vise seg at det var ikke SIAN, men det var de muslimske motdemonstrantene og deres medløpere som skapte et hat som åpenbart skremte selv redaktør Sønstelie! Han fikk mikrofonen der han forsøkte å dempe det hatet muslimene la for dagen - men det var for sent. Hele arrangementet endte i et eneste kaos - noe som et mangelfullt politioppbud samt en velmenende redaktør må ta ansvaret for. Igjen ser vi - det er ikke de anti-islamske kreftene som står for «hatefulle ytringer» det har muslimene og deres sympatisører enerett på.
Nettstedet Ekte Nyheter har satt søkelyset på disse forhold på en forbilledlig måte.
Arne Tumyr,
tidligere leder av SIAN