«SIAN har ikke gjort seg fortjent til annonseplass»

Sjefgredaktør i Dagbladet, Jon Arne Markussen: SIAN jobber mot islam i Norge. Det er klart innenfor ytringsfrihetens rammer.

Kunngjøringsannonse i Dagbladet skaper sterke reaksjoner

«SIAN har ikke gjort seg fortjent til annonseplass»

Den tidligere blitzer og venstreaktivisten , Per Bartho Hansen, som har konvertert til islam og som nå kaller seg Yousef Assidiq, har skrevet en kronikk på nettstedet Ytring NRK 19. april – der han i sterke ordelag kritiserer Dagbladet for at avisen tok inn kunngjøringsannonsen fra SIAN i forbindelse med stand-arrangementet på Eidsvollsplass 20. april. SIAN og Arne Tumyr blir også refset i kronikken.

 

Her er hovedsynspunktene til Assidiq:

Hatefull reklame i Dagbladet

Dagbladet trykket en annonse for en høyreekstrem gruppe i går. Hvor ekstrem må man egentlig være for å bli nektet reklameplass i en av Norges største aviser?

Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg leste Dagbladet i går og så en annonse for Stopp Islamiseringen av Norge.

Dette er en organisasjon der lederen har sagt at alle muslimer bør få de Allah-infiserte hjernene sine desinfisert med salmiakk. En organisasjon som tar til orde for at muslimer bør utvandre. Det er tydelig at verken islam eller de som følger denne religionen er velkomne.

Blir neste naturlige steg for Dagbladet å la Vigrid invitere til konfirmasjon eller trykke annonser for kurs i kirkebrenning hos Varg Vikenes? Kanskje la Fjordman invitere til te?

e konfirmasjon eller trykke annonser for kurs i n invitere til te?»

Hvor går egentlig Dagbladets grense for hvilke holdninger det er greit å reklamere for?

Ikke ulovlig, men uetisk

Jeg brukte hele dagen i går på å forsøke å forstå grunnlaget for at Dagbladet valgte å publisere SIAN-annonsen. Jeg kan ikke skjønne at det var basert på verken etiske prinsipper eller sunn fornuft.

Det provoserer og det er vanskelig å vise forståelse for avgjørelsen til avisa. Reklamen er ikke ulovlig – men etikken i det hele er ekstremt problematisk og gjør at vi lesere sitter igjen med spørsmål som jeg antar Dagbladet ikke ønsker at vi skal stille.

Da Dagbladet ble utfordret i Kulturnytt i går, la avisa seg flat hva gjelder publiseringen av «Islam Forbudt»-skiltet i annonsen. Det var en glipp i rutinene fra deres side. Men teksten og selve annonsen ville de gjerne publisere – til tross for at det å reklamere for SIAN i mine øyne er å reklamere for høyreekstremt grums.

eiet å reklamere for organisasjoner som tydelig viser at enkelte grupper i samfunnet er mindre verdt enn andre?»

Som Dagbladet mener jeg at man skal være nøytral når man tar seg betalt for å promotere politiske budskap på annonseplass. Men det bør gå en grense ved organisasjoner som har et menneskesyn som strider mot grunnleggende verdier i landet.

Er det virkelig greit å reklamere for organisasjoner som tydelig viser at enkelte grupper i samfunnet er mindre verdt enn andre?

Det kan spørres hvor langt ytringsfriheten i Dagbladet ville strukket seg hvis det for eksempel var snakk om en annonse for et av Profetens Ummahs arrangementer. Det er nesten så jeg får lyst til å trekke noen tusenlapper opp av lommeboka bare for å teste.

Er økonomien så trang?

Det er ikke mange ukene siden det ble opprettet en gruppe på Facebook som både truet, hetset og sjikanerte Shoaib Sultan fordi de mente at det var uforenelig for en «islamist» (muslim) å lede an i barnetoget i Oslo. Arne Tumyr har sett sitt snitt til å sammenlikne Shoaib Sultan med Joseph Goebbels.

«det virkelig greit med reklame for en høyreekstrem organisasjon?»

Dette er ikke en organisasjon som har gjort seg fortjent til å slippe til på annonseplass i en av landets største riksdekkende aviser. Er det virkelig så trangt med økonomien til Dagbladet at man må ta i mot absolutt alt man blir tilbudt?

Er det virkelig greit med reklame for en høyreekstrem organisasjon? En organisasjon der lederen ble kalt inn av forsvaret i saken mot Anders Behring Breivik for å vise at massemorderens ideologi langt ifra var unik, og at ideologien hans ikke var bevis på utilregnelighet.

Stopp Islamiseringen av Norge har en leder som uttalte under rettsaken mot Anders Behring Breivik at han syntes det var synd at gutten valgte å bli terrorist, han kunne blitt en utmerket og sylskarp politiker.

Om ikke Dagbladet syntes det er rimelig å si nei til sånne annonser, hvor i all verden skal de sette grensen da?

Sprer hat

Dette er ikke en debatt om ytringsfrihet. Det å kunne ytre seg fritt er en lovfestet menneskerett. Spørsmålet er om en organisasjon som sprer hat mot en religiøs minoritet burde få budskapet sitt videreformidlet i en av landets største aviser.

På Facebook har alt fra antirasister og muslimer til bestemødre reagert kraftig på reklamen. På Facebook-siden til Dagbladet truer mange lesere med boikott av avisa og er tydelig misfornøyd med avisas tilbøyelighet til å reklamere for anti-muslimske høyreekstreme.

Med eller uten «islam forbudt»-skiltet; Her reklamerer man for en organisasjon med holdninger som bryter med verdier vi holder kjært. En reklame med henvisning til SIANs hjemmeside ville fortsatt spredt organisasjones budskap, selv om det ikke hadde sett like grelt ut uten skiltet.

e det er rimelig å si nei til sånne annonser, hvor i all verden skal de sette grensen da?»

En ripe i lakken

Jeg mener som de fleste andre at man skal ha en åpen og uinnskrenket debatt om både religion, kultur og innvandring – jeg mener man skal strekke seg langt for å la ytterpunktene slippe til, men et eller annet sted må det være en grense. Bruker man 5-10 minutter på å lese et par artikler på hjemmesiden til SIAN, så tror jeg de fleste av oss kan enes om at grensa her er overtrådt. Jeg hadde forstått dersom det var gråsoner eller tolkninger, men hva gjelder SIAN så legger de ingenting imellom. Der er det klar tale, og den sier sitt.

Dagbladet har fått en ripe i lakken, en av mange. Hvor mange til skal til før de mister all troverdighet?

Yousef Assidiq, skribent

 

Tilsvar fra Dagbladet

Sjefredaktør i Dagbladet, John Arne Markussen, hadde dette tilsvaret:

 

Dagbladet og politiske ytringer

Yousef Assidiq og en del andre mener Dagbladet ikke burde trykket annonsen fra SIAN fordi man ikke liker organisasjonen eller det den står for. Jeg kan forsikre om at det gjør heller ikke Dagbladet.

Yousef Assidiq kritiserer Dagbladet fordi vi torsdag 18. april trykket en annonse fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) der organisasjonen varslet en politisk markering.

Jeg har ingen problemer med å forstå skribentens ubehag knyttet til det SIAN representerer. Men vår begrunnelse for å tillate annonsen er prinsipiell. Også kommersielle ytringer er i Norge beskyttet av grunnloven. Som avis i et demokrati skal man ha meget gode grunner for å stanse trykking av en bekjentgjøring om en politisk markering.

Ytringsfriheten har først en betydning når den blir benyttet til å tillate synspunkter vi ikke trives med – meninger som setter vår toleranse på prøve. Noen ganger betyr det at vi må tåle ytringer og holdninger som vi selv finner både provoserende og frastøtende.

Dagbladets liberale praksis når det gjelder ytringer er selve midtlinjen i vår historie. Dagbladet har i årtier – på reportasje- og kommentarplass stått sentralt i kampen for økt toleranse, likestilling, religionsfrihet og antirasisme. Og vi har alltid vært den avis som er mest liberal når det gjelder politiske annonser.

Klart innenfor rammene

SIAN jobber mot islam i Norge. Det er klart innenfor ytringsfrihetens rammer - på samme måte som at det er klart innenfor ytringsfrihetens rammer å være mot kristendom, innvandring eller monarki.

For oss går grensen går ved grov hets/sjikane av enkeltpersoner eller mindre grupper - det er opptreden vi som samfunn ikke aksepterer.

Sjefredaktør John Arne Markussen.

 

I dag hadde så på NRK Ytring Arne Tumyr dette tilsvaret:

Verken Dagbladet eller Assidiq forstår islam

NRK Ytring har 19. april gitt plass til en kronikk av skribent og muslim, Yousef Assidiq, der han - etter å ha kritisert Dagbladet for å ha trykket en annonse for Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) - med avsky og innbitt hat svinger sverdet over islam-motstandere - i denne sammenhengen SIAN generelt og undertegnede spesielt.

I et tilsvar forsvarer sjefredaktør John Arne Markussen på prinsipielt grunnlag at avisen slapp annonsen gjennom internkontrollen, men han føyer til at han ikke liker SIAN. Han har ingen «problemer med å forstå skribentens ubehag knyttet til det SIAN står for». Dermed stiller sjefredaktøren seg sammen med islam-sympatiserende strømninger - samtidig som SIAN brennemerkes også av Dagbladet.

Assidiq skriver i sin kronikk at han ikke trodde sine egne øyne da han så en annonse for SIAN i Dagbladet. Så spørs det om han tror sine egne øyne når han i Koranen og sharia ser de barbariske og inhumane lovregler muslimer skal følge. Hvis han leser med et åpent sinn, vil han måtte konstatere at islam ikke er noen vanlig religion, men et sammenvevd totalitært samfunnssystem som består av politikk, religion, kultur, juss, sosialpolitikk, økonomi og militærvesen. Det islamske diktatur sperrer mennesker inne i et liv i ufrihet.

Det er dette islamister ikke vil høre snakk om. Det er ganske interessant å registrere at Assidiq forholder seg til ytringsfriheten på samme måte som islamister verden over:  Vi er for ytringsfrihet, men grensen trekkes når islam og «Profeten» kritiseres. Som stormuftien av Jerusalem uttrykte sentensen: «Profeten står over ytringsfriheten».

Det bor noe autoritært og propagandistisk i Assidiq når han lar leserne forstå at SIAN har «et menneskesyn som strider mot grunnleggende verdier i landet». Alle som kan lese og som følger med vet at SIAN står for demokratiet, menneskerettighetene, norsk lov og rettsstatens prinsipper. Det samme kan ikke sies om islam.

Assidiq er oppbrakt over en spissformulert metaforisk formulering der jeg skrev at «de Allah-infiserte hjernene bør hjernevaskes med salmiakk». Formuleringen er adekvat - fordi muslimer blir hjernevasket på madrasa-skolene. Denne skolering er uegnet for borgere i det norske samfunnet. Derfor må islamister få ny informasjon der de lærer om demokrati, religionsfrihet, ytringsfrihet, likestilling og hvilke verdier det norske samfunnet byger på.

Når denne skribenten hevder at vår annonse ikke skulle ha kommet på trykk, burde han også fått et kurs i demokratiets grunnmur: Ytringsfriheten.

Assidiq kritiserer dessuten at SIAN går i rette med Shoaib Sultan som i år er leder i 17. mai-komiteen i Oslo. Vi har så visst ikke hetset Sultan - vi har pekt på at han som tilhenger av islam står for et budskap som er uforenlig med de verdier 17. mai symboliserer.

Både Dagbladet og Assidiq tar avstand fra vårt «forbudsskilt mot det islamske halvmånesymbolet». De hadde neppe hatt innvendinger dersom «antirasister» hadde hatt en annonse med forbudsskilt mot hakekorset.

Dette viser i klartekst at verken Dagbladet eller Yousef Assidiq fullt ut forstår hva islam dreier seg om.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder