SIAN imøtegår avisens feilaktige informasjon

Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, desinformerer om islam, men han er på linje med redaktører flest i norsk presse.

«I Koranen dyrkes empati og nestekjærlighet som det sentrale», skriver avisen Fædrelandsvennen

SIAN imøtegår avisens feilaktige informasjon

Regionavisen Fædrelandsvennen i Kristiansand skrev i en lederartikkel 8. Juni: «For også i Koranen dyrkes empati og kjærlighet som det sentrale budskap…» Lederen av SIANs Agder-avdeling, Arne Tumyr, reagerte promte og stilte avisen spørsmålet: Hvor står det? Han skrev et lengre leserbrev til avisen som ble trykket 15. Juni. Nedenfor gjengir vi innlegget:

Terroristene
følger boka
Dessverre fortsetter Fædrelandsvennen å desinformere om islam, senest i lederartikkelen 8. juni. Her heter det: «For også i Koranen dyrkes empati og kjærlighet som det sentrale budskap, …» Hvor står det?
Koranen inneholder 527 vers med intoleranse mot ikke-muslimer, 109 vers om vold mot ikke-muslimer og 164 vers om hellig krigføring (jihad). Sagt på en annen måte: To tredjedeler av «den hellige bok» handler om å slåss mot - underkue og drepe - alle som motsetter seg islam. En tredjedel omhandler religiøse anliggener, men er så integrert i det politiske islam at et skille er umulig.
Koranen inneholder ingen vers som befaler muslimer å være vennlige mot ikke-muslimer. Heller ikke finner vi ett ord om «etikkens gyldne regel» – som i kristendommen og menneskerettighetene er uttrykt omtrent slik: Menneskene skal handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Imam Akmal Ali uttalte i et intervju med Fædrelandsvennen: «Det er mangt vi kan diskutere, men det som står klart i Koranen diskuterer vi ikke.»
Nei, nettopp og det som står klart i Koranen er: «Når du møter de vantro som fornekter sannheten så kapp hodene deres av.» Det er dette budet jihadistene i Muhammeds hær følger til punkt og prikke – enten det nå er IS-soldatene som bedriver halshugging eller det er terrorister i London, Manchester, Paris og andre steder i verden som stikker kniven i sitt offer idet de roper ut: «Dette er for Allah!»
Ugjerningene til de islamske terrorister er et resultat av en hensynsløs hjernevasking i koranskolene, moskeene og i muslimske miljøer. «Martyrene» følger den islamske lære slik den fremgår av Koranen, sharia, sunnah og hadith. Det er her de finner den hardkokte ideologien, politikken og fanatismen. Det blir derfor feil når Fædrelandsvennen skriver at muslimer må hindre misbruket av sin religion. Tvert imot – terroristene bruker religionen slik den fremstår i all sin gru – de følger påleggene de får fra «Profeten» og Allah. Koranen er manualen.
Vi ser frem til den dagen Fædrelandsvennen erkjenner at det er her vi finner ondets rot.
Arne Tumyr
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Leder