Statsministeren sier: Vi er best på barnas trygghet og utviklingsmulighetene

Gi ungdommen en koran før de slemme radikaliserte muslimske terroristene tar dem, var rådet fra Arbeiderpartiets nestleder, muslimen Hadia Tajik.

Politiet vasser i voldtekter, kvinner tør ikke gå ut - barns skolehverdag er under angrep - volden øker

Statsministeren sier: Vi er best på barnas trygghet og utviklingsmulighetene

På vegne av styret i SIAN har nestleder Max Hermansen sendt ut en pressemelding der det opplyses at i fjor fikk voldtektsmottaket i Oslo 625 henvendelser, som er en økning på 13,6 prosent i forhold til året før. Det antas at det er «fremmedkulturelle» -det vil si muslimer - som står for de aller fleste seksuelle overgrepene. Samme situasjon har man i Sverige der over 1 million muslimer har fått opphold. Fra 1980 til 2014 har det vært en seksdobling av seksuelle overgrep. Noen steder tør ikke kvinner å gå ut om kvelden, i andre områder blir skolehverdagen utrygg. «Det fargerike fellesskap» og «det multikulturelle samfunn» som ble tiljublet av den politiske venstresiden, har vist seg å være en eneste bløff. Det var også en bløff statsminister Erna Solberg kom med i sin nyttårstale: «Vår ambisjon er at Norge skal bli det samfunn som er best på å gi barn trygghet og muligheter.»

Den islamske ukulturs rå behandling av kvinner, som vi nå ser også kommer til uttrykk av muslimske overgripere i Vesten, har ingen grenser når det gjelder ondskap.
En muslim ved navn Hamid uttalte til avisen Dagens Nyheter 11. februar 2000: «Det er ikke like galt å voldta en svensk jente som å voldta en fra den arabiske verden. Den svenske jenta får jo masse hjelp baketter, og hun har nok allerede hatt samleie. Men araberjenta får problemer med sin familie. For henne er det en stor skam å bli voldtatt. Hun må bevare sin uskyld helt til hun gifter seg.»
Max Hermansen skriver i pressemeldingen at den 9. januar 2012 fikk vi en bekreftelse på at det er muslimer som begår de aller fleste voldtektene i Norge. NRK Rogaland undersøkte hvem som sto bak voldtektene i regionene. Det viste seg at 18 av 20 voldtekter var det muslimer (minoritetsungdommer) som hadde begått. Hermansen bebreider NRK for at man ikke tok en slik undersøkelse på landsbasis.
Problemet er at norske mediefolk, politikere og hele eliten som er høyt på strå i samfunnet, i alle år har hemmeligholdt og bortforklart at de er muslimske overgripere som står for forbrytelsene. Man har nemlig ikke lov til «å stigmatisere noen ut fra religion» - og dermed har man ingen statistikk som bevis for at det er islam og Muhammeds forrykte kvinnesyn som er bakteppet.
Tusener voldtatte kvinner over hele Europa har fått ødelagt hele livet som følge av innvandringspolitikken. Politikerne jobber fortsatt med drømmen - når bare muslimene blir integrert slutter de med overgrep mot kvinner.
Rosenborg skole i Trondeim ble forvandlet til et utrygt mareritt for elevene. Branner påsettes, det selges alkohol og narkotika i skolegården. Det er voldshendelser og konflikter med trussel om skyting. Av elevmassen er 25 % «fremmedkulturelle». De som går i ungdomsskolen forsøker å lære seg alfabetet.
I Vadsø kunne barna ikke lenger ta skolebussen i trygghet. De kommer gråtende hjem etter å ha blitt trakassert av muslimer.
I Sverige er 50 % av elevene blitt utsatt for kriminalitet på skolen. I England har pakistanske menn gjennom flere år bedrevet industriell voldtekt av sårbare, unge britiske jenter. Alle offentlige myndighetspersoner visste om det, men ingen våget å gripe inn av frykt for «å skape splittelse og bli beskyldt for rasisme».
I Oslo øker volden år for år. Både elever og lærere opplever økt vold, selv politiet blir angrepet.
I 2017 ble over 140.000 svenske kvinner utsatt for grove seksuelle overgrep. Mange tør ikke lenger bevege seg ute om kvelden. Enkelte kvinner har fått bevæpnet politibeskyttelse for å kunne jogge en tur i skogen.
Erling Marthinsen har i nettavisen Resett fortjenstfullt redegjort nærmere for den situasjonen som våre myndigheter har skapt, men som de nekter å ta ansvaret for.
Man kan spørre: Hvor lenge skal mishandlingen av vårt samfunn og våre medmennesker fortsette før Ola og Kari sier nok er nok?
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder