«Tingretten fulgte ikke rettspraksis hverken fra Høyesterett eller fra EMD-domstolspraksis»

Merete Hodne har en rekke ganger stått offentlig frem der hun har påpekt den trussel islam representerer for det norske samfunn.

Merete Hodnes ankesak behandles i Gulating lagmannsrett 18. – 20. februar - Per Danielsen som nå er hennes advokat sier i dag til SIANs nettavis:

«Tingretten fulgte ikke rettspraksis hverken fra Høyesterett eller fra EMD-domstolspraksis»

En særdeles spennende og prinsipiell viktig sak kommer opp for Gulating lagmannsrett mandag 18. februar. Retten skal i tre dager behandle ankesaken fra Merete Hodne, etter at hun ikke vant frem i Stavanger tingrett. Hennes advokat, Per Danielsen sier til SIANs nettavis: Tingretten fulgte ikke rettspraksis hverken fra Høyesterett eller Menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Merete Hodne, som drev en frisørsalong på Bryne, avviste en muslimsk kvinne iført hijab. Etter at revygruppen Løgnaslaget i et revyinnslag med tilknytning til denne saken brukte benevnelsen «Nazi-frisør fra Bryne», gikk hun til ærekrenkelsessak mot revy-deltakerne, men vant ikke frem. Dommen er blitt anket til Gulating lagmannsrett.
På henvendelse fra SIANs nettavis sier Merete Hodnes advokat, Per Danielsen: «Jeg mener tingrettens dom er gal. Hodne er utvilsomt ikke nazist, og ingen skal behøve bli utsatt for slik sterkt krenkende beskyldning. Tingretten fulgte ikke rettspraksis hverken fra Høyesterett eller Menneskerettighetsdomstolen. Det håper jeg lagmannsretten vil gjøre, sier Danielsen, som mener revyformen ikke fritar for ansvar. Noen ting er for alvorlige til å spøkes med, sier han. Og Løgnaslaget har i ettertid erkjent at de ikke opererte med spøk, derimot med bevisst politisk angrep mot en motstander, Merete Hodne», sier advokaten.
Det er også fremmet et erstatningskrav i saken.
Arne Tumyr