Tumyr: Venstresiden skal få en lekse de vil huske!

Leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Stig Andersen, taler på Larvik torg lørdag.

SIAN blir møtt med massiv motdemonstrasjon i Larvik lørdag - «snu ryggen til fremmedfrykten»

Tumyr: Venstresiden skal få en lekse de vil huske!

Når SIAN stiller med sin stand på Larvik torg lørdag 22. april, blir de møtt med en massiv motdemonstrasjon som de røde ved LO-kontoret i Larvik og Lardal har tatt initiativet til. En av parolene de stiller med er: «Vis ryggen til fremmedfrykten - solidaritet med alle - uansett livssyn.»

Politiske partier er invitert - og de stiller villig opp sammen med de venstreekstreme - Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Palestinakomiteen - og Miljøpartiet de grønne, Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti. Herfra blir det mange appeller - blant andre skal ordfører Rune Høiseth tale. Fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) møter blant andre organisasjonens tidligere leder, Arne Tumyr, og nåværende leder, Stig Andersen. Tumyr sier til SIANs nettavis: Venstresiden og de politisk korrekte har her funnet hverandre - der de åpenbart har planer om å mose vårt arrangement, men de venstreekstreme skal få en lekse de sent vil glemme.
SIAN søkte først politiet om tillatelse til å benytte torget til en stand 22. april. Søknaden ble innvilget og arrangementet finner sted fra kl. 12,30 til 15.30. LO-kontoret for Larvik og Lardal hengte seg på med en motdemonstrasjon og inviterte til en «tverrpolitisk markering mot fremmedfrykten» og nesten samtlige politiske partier stiller opp.
Politiet har pålagt motdemonstrantene å begynne sitt arrangement kl 11.00 – åpenbart for å unngå en kaotisk situasjon.
Etter alt å dømme blir dette et heftig arrangement med høy temperatur. Talerne fra SIAN er kjent for å kalle en spade for en spade – og her vil man få informasjon og synspunkter på islam og islamisme man ikke får på andre sammenkomster.
SIAN stiller med følgende talere: Arne Tumyr, Stig Andersen, Lars Thorsen, Anna Bråthen, Kjersti Margrethe Gilje og to eksmuslimer: Mansour og Kareem.
Alt tyder på at man her vil oppleve et spennende arrangement med mange kontroversielle utspill.
SIANs nettavis – redaksjonen.