Uredd forkjemper for vestlige frihetsverdier

Mona Walter tar kampen mot islams menneskefiendtlige budskap

Uredd forkjemper for vestlige frihetsverdier

 

Mona Walter er opprinnelig fra Somalia. Da hun ankom Sverige fikk hun tak i en koran. Det hun fant der, fikk henne til å slutte å være muslim. Dette overrasker ingen som vet hva som skjuler seg av hat og umenneskelighet i Allahs budskap til sitt utvalgte folk.

Allah ærer kvinner med juling (video 6)

Frihet på muslimsk

Alle kvinner må eskorteres av menn i muslimske land fordi muslimske menn ifølge muslimene selv er ute av stand til å kontrollere sine lyster.

 

Mona Walter holdt et gripende foredrag for engasjerte tilhørere på Eldorado bokkafe lørdag 15.10.2016. Hun har en aktiv tilværelse med å lære oss hva vi burde ha lært oss selv, før vi slapp islamister innenfor dørstokken. Walter har en bakgrunn som gjør at det er vanskelig å beskylde henne for å ikke vite hva hun snakker om. Det er også vanskelig å beskylde henne for rasisme, men det skjer likevel.

Islam destruktive kraft ble tydelig visualisert i Walters foredrag, som du kan se utdrag fra på følgende linker; [1], [2], [3], [4], [5], [6].  De fremmøtte fikk se opptak fra Somalia før islams mørke la seg over landet. Glede og livsutfoldelse preget menneskene. Dette er fenomener som ikke tillates av islam. Kontrasten mellom Somalia før islamistenes maktovertagelse og Somalia (inklusiv vestlige somaliske ghettoer) i dag, forteller oss tydelig at islam ikke bare drar tepper over sine kvinner. Islam legger seg som et vått ullteppe over hele sivilisasjonen, og kveler den.

Hun beskrev diktaturet under Siad Barre som et vesentlig bedre liv enn hva det islamiserte Somalia byr på. Jeg er personlig ikke begeistret for kommunisme, men basert på de observerbare fakta er det ingen tvil om at skrittet fra et halvkommunistisk diktatur til islamisme under al Shabaab var et kvantesprang 1400 år bakover.  

For en del år siden sa somaliere i Norge som finansierte muslimsk terror i Somalia at det dreide seg om frigjøringskamp. Frihet til å undertrykke og drepe annerledes tenkende mennesker. Frihet til å gi de vantro den behandlingen som Allah har foreskrevet. Frihet til å ta fra sine egne kvinner friheten, ved blant annet å pakke dem inn i svarte telt, og nekte dem å gå ut av huset. Denne islamske versjonen av «frihet» vil vi ikke ha i Vesten.

Vår sivilisasjon er tuftet på kristne grunnverdier. Det er en adskillig mer tiltalende tanke, enn om samfunnet skulle vært tuftet på islamske verdier, hvilket ville gjort sivilisasjon, demokrati, menneskerettigheter og velferdssamfunn til totalt fraværende – og forbudte –  begreper. Denne påstanden underbygges blant annet ved å studere «Arab Human Development Report». Den enkle konklusjonen derfra er at menneskelig utvikling ikke forekommer innenfor islam. Som en liten inkurie må bemerkes at arab human development har vært en oxymoron i 1400 år, helt siden «arab» ble ensbetydende med «muslim» etter at muslimene på Muhammeds befaling tømte Arabia for annerledes tenkende mennesker. Intet kan gro i islamismens fotspor.

Mona Walter som selv er kristen,  spurte de fremmøtte hvem flere som var det. En liten håndfull rakk opp hånden, mer enn 90% var ateister. Mona gjorde flertallet oppmerksomme på at ateistene ligger enda dårligere an enn de kristne, den dagen muslimene tar makten i Norge. Kristne får da tre valg; 1) Konverter til islam, 2) lev en tilnærmet slavetilværelse som dhimmi, eller 3) mist hodet. Allah hater som kjent ateister enda mer enn han hater kristne. Derfor får sistnevnte bare to valg; bli muslim, eller dø. Etter at islam har belemret Vesten med sitt nærvær nå i et par generasjoner, er det ingen som har noen unskyldning for å være inkompetent om islam. At islam utelukkende byr på død og fordervelse i varierte former for ikkemuslimer er et faktum som er svært godt dokumentert i islams egne hellige skrifter, og i verdenshistorien.

På denne bakgrunn er det et mysterium hvorfor venstredreide mediefolk og politikere – endog kristne sådanne! – agiterer for denne dødskultens rett til å ødelegge sivilisasjonen, drepe og underkue befolkningen, samt utrydde den kristne tro og de normer og verdier med utspring i kristendommen, som frie vestlige velferdssamfunn er tuftet på.

Noen generaliserer og hevder at islam bare er som en hvilken som helst annen religion. Eller de bagatelliserer Allahs dødelige befalinger med at det bare er overtro. Dessverre er denne overtroen en virkelighet i de gode muslimenes hoder. Det er farlig å tro at fornuft og rasjonalitet kan hindre gode muslimer i å gjennomføre Allahs befaling til muslimene. Gode muslimer aner ikke hva fornuft og rasjonalitet er. De aner heller ikke hva demokrati, opplysning og frihet er. De forakter oss. De hater oss fordi Allah hater oss. Medmenneskelige resonnementer og besserwisserholdning er nytteløst mot hjernevaskede islamister. Uvitenhet om islam er dødelig. Ubesluttsomhet og svakhet hos våre ledere oppfattes umiddelbart av gode muslimer, og oppmuntrer dem til å øke styrken på islamiseringen.

Jeg tror det grunnleggende problemet er at all den ondskapen som vi ser utfolde seg i islams navn, ikke betraktes som ondskap i gode muslimers øyne. Det som er godt for islam er bra, og det som er skadelig for islam er ondt. Når siviliserte mennesker og gode muslimer diskuterer, prater vi forbi hverandre, fordi våre moralske kompass er innstilt i motsatte retninger. 

Det viktigste spørsmålet i vår tid er hva man kan gjøre med islam. Ayaan Hirsi Ali og Hege Storhaug mener at det er mulig og ønskelig med en reform. Mona Walter peker på at reform i den hensikt å ta islam tilbake til sin form slik det var under Muhammed - definitivt er en dårlig ide. Det er også et åpenbart problem at koranen selv forbyr reform. Ingen muslim med omsorg for sin egen nakke vil offentlig promotere reform av islam.

Walter mener muslimene selv må rydde opp i teologien sin, og det er åpenbart riktig. Men hvordan skal de kunne oppnå et akseptabelt resultat, når en god muslim er et genuint dårlig medmenneske, som lar islams hat og forakt mot vantro være ledestjerne i livet sitt?

Vestens problem er ikke enkeltindivider som kaller seg muslim. Vårt problem er den versjonen av islam som Muhammed fant opp. Den islam som sharia er utledet fra. Den islam som minst 70 % av alle muslimer i verden erklærer sin lojalitet til. Dette er en lojalitet som går foran lojalitet til nasjonen, grunnloven og sine medmennesker (en muslim må sette Allah foran sin egen familie).  Det er irrelevant om noen hevder at de hundrevis av onde koranvers er misforstått og feiltolket. Muhammed er forbildet som definerer islam for all tid. Se på Muhammeds oppførsel. Han tolket islam korrekt. Islam er jo hans oppfinnelse. Muhammed selv er beviset på at islam er ren ondskap og at IS er de beste muslimer i vår tid. Det er derfor irrelevant og villedende når noen hevder at «islam er fred». Det er irrelevant dersom noen som kaller seg muslim avviser Muhammeds versjon av islam. En muslim som integrerer seg og tar til seg vestlige verdier er en dårlig muslim, og blir han menneskelig nok, så blir han en frafallen muslim. Hvilket automatisk medfører dødsdom fra de gode muslimene, basert på islams doktrine.

Da Mona Walter reiste til Vesten endte hun opp i Sverige. For henne viste Sverige seg å ikke være optimalt. Hun nekter nemlig å underkaste seg islams patriarkalske og undertrykkende ideologi. Svenskene har tillatt islams ondskap å blomstre og vokse inne i det svenske samfunnet. Fordi Sverige har invitert inn flere muslimer per capita enn de øvrige europeiske land, har naturligvis Sverige et større islamproblem enn oss andre. Derfor er Sverige farligere enn Mogadishu. Sverige er verdensmester i misforstått medmenneskelighet. En nasjon som vil gå til grunne dersom de ikke raskt endrer sin politikk i sin tilnærming til erobrerideologien som nå er i ferd med å gjøre slutt på dem. Svenskene har latt islamistene få lov til nettopp det som er muslimenes målsetning i følge Muhammed og hans koran, og slik det er formulert av Det Islamske Brorskap; «Å ødelegge de vantros miserable hus ved våre hender og ved deres hender, slik at Allahs religion blir enerådende».  I Sverige er det slik at muslimene knapt behøver å løfte en hånd for å ødelegge sivilisasjonen. Suicidale svensker er ivrige etter å gjøre det selv. De mangler tilsynelatende fullstendig kompetanse om islams sanne natur.

Som Sveriges demokratiminister (!) en gang sa; Svenskene må være åpne og tolerante overfor islam og muslimer for at disse skal være tolerante overfor svenskene når muslimene har tatt over Sverige. Jeg ønsker lykke til med den strategien. Det kan dere trenge, for toleranse og medmenneskelighet er fremmedord i islam.

Pat Condell er en observatør som har et klart budskap til svenskene, som til tross for den nedadgående islamske dødsspiral fortsetter å stemme på de partiene som er ansvarlige for å ødelegge Sverige; «You clearly get what you wanted, otherwise you wouldn’t have voted yet again, for more of the same. More Muslims rioting that the police won’t deal with.  More rape and robbery, and social violence from an aggressive ever growing culture within your midst, which despises you and everything you stand for (…) You deserve what’s coming, but your children and grandchildren don’t, and they are the ones that will pay the prize for your irresponsible stupidity and cowardice.  They will curse your memory for what you’ve done to them, especially the female ones…» 

En voksende andel svensker er i ferd med å våkne. Men er det tilstrekkelig? Er det tidsnok? Vil de klare å snu flodbølgen av islamister og islamistenes tause støttespillere? Mona Walter gjør alt hun kan for at svenskene skal våkne. For det bør vi være evig takknemlige.