Vellykket folkeopplysning ved Stortinget

Tale med innslag av muslimske urokråker

Lynkurs i Muhammeds islam for både godtfolk og ikke fullt så gode folk.

Vellykket folkeopplysning ved Stortinget

Årets fjerde SIAN stand ble avviklet på Eidsvolls Plass 13. mai. At Holmenkollstafetten ble avviklet samtidig medførte ny rekord i utdelte brosjyrer med folkeopplysning om islams ondskap. Slik fikk de fremmøtte både åndelig og fysisk fostring.

Med ryggen mot Falsen; Godfjottene vender ryggen til Grunnlovens far. Det er logisk, gitt at disse damene ved sin adferd aktivt medvirker til islamisering og innføring av sharialov.

Seal of prophets – ahmadiyyaenes hvitvaskingsforsøk av en særdeles blodflekkete massemorder.

 

Talene kan sees her; [Stig Andersen], [Mona Solvang], [Lars Thorsen], [Mansour Talebi], [Kareem Sadraee], [Anne Bråten], [Lars Thorsen II], [Mona Solvang II].

Vi får som oftest respons fra tilhørere under og etter talene. En indisk kvinne takket oss hjertelig for vår innsats. «Grønland er tapt» konstaterte hun, og fortsatte; «Muslimene har drept flere hundre millioner av oss, hva er det politikerne der tenker med?» undret hun og pekte mot Stortinget. Er det noen som virkelig har fått føle muslimenes barbariske muslimske oppførsel på kroppen, så er det hinduene. Både i den tidlige fase av islams angrepskriger mot menneskeheten, og i vår tid.

Vitnemål fra iranske flyktninger med førstehåndskjennskap til islams sanne ansikt, har forbløffende liten effekt på norske godfjotter. Likeså med beretningen til denne indiske kvinnen, som ble overhørt av de fremmøtte godfjotter. Sistnevnte er ofte godt voksne norske damer som i teorien skulle vært utstyrt med sunt vett. Men de har i stedet hengitt seg til kjærlighet som vidundermedisin mot alt som er vondt og leit her i verden. Hjernen er rett og slett skrudd av. Disse damene er dømt til å gå på en smell. Ingen muslimsk sverdsvinger – ei heller noen vestlig luremuslim – har noensinne latt seg påvirke av følelsesutbrudd av den ene eller andre art fra vantro kvinner. I islam er dere verdiløse skapninger som ikke er meningsberettigede. Eier ikke godfjottene samvittighet? Har dere ikke barn eller barnebarn? Er det så altoverskyggende for dere å dyrke og nyte følelsen av deres egen godhet, at dere ignorerer hva dere gjør mot deres etterkommeres fremtid?   Disse naive hunkjønnskikkelsene er lovlig vilt for alle muslimer. Den dagen disse kvinnfolka er så gamle at de mister evnen til å være rugekasse for nye jihadister, er deres markedsverdi null, og de blir leiet bak moskeens utedass, og skutt som et gammelt øk. At disse destruktive elementene bare var en håndfull, som grunnet manglende ryggrad ikke orket å stå oppreist i to timer, får så være. Det er alltid hyggelig å få besøk av mennesker med påviselig behov for vår folkeopplysning.

En smart kvasimuslim som hadde tatt turen til vår stand, var en ahmadiyya med flyveblad som markerte motstand mot terror. At ahmadiyyaer ikke er spesielt begeistret for terror, skyldes at 99 % av verdens muslimer ikke anser dem som muslimer. Ahmadiyyaer drepes derfor rutinemessig av gode muslimer over hele verden. At denne 1% kulten ikke bedriver terror, er dessverre til liten trøst for sivilisasjonen. Videre kan flyvebladet fortelle at ahmadiyyaer mener at det ikke skal være straff for blasfemi og frafall. Logisk nok, siden det å være ahmadiyya nettopp kvalifiserer som blasfemi og frafall i hodet på gode muslimer (hvilket reflekteres både i sharialoven og i Pakistan Penal Code § 298C). Ahmadiyya er sympatiske i den forstand at de forfekter skille mellom statsstyrelse og religion. De er ikke shariafans. Det var hyggelig at ahmadiyyaen tok turen innom oss. Velkommen tilbake når du har overbevist de resterende 99% av muslimene om at din kvasireligion bør erstatte ekte islam.Forøvrig er den helt ordinære ikkevoldelige islamiseringen en adskillig større trussel mot Norge, enn muslimterror. Men islamisering tar ikke ahmadiyya avstand fra. De anser seg tross alt som muslimer.

Ibn Ishaq skrev Muhammeds biografi på 700-tallet. Der beskriver muslimene profeten sin som et avskyelig menneske. Ahmadiyyaene skriver i vår tid en egen hvitvasket kraftig redigert Muhammedbiografi som erstatning for Ibn Ishaq, for å skape inntrykk av en sympatisk profet. Dessverre tror jeg en biografi skrevet 100 år etter Muhammeds tid er mer korrekt enn en biografi skrevet 1400 år senere, særlig når sistnevnte har klar slagside tilpasset ahmadiyyasektens kuriøse islamfortolkninger.

Islam er dessverre kun slik Allah og Muhammed definerer det jamfør trilogien. SIAN sin virksomhet er rettet mot ideologien og alle som bekjenner seg til islam i den form Muhammed skapte den. Enhver som er født i en muslimsk kulturkrets, men som ikke støtter Muhammeds islam, bør være takknemlig for – og støtte  – det arbeid SIAN bedriver for å trygge norske frihetsverdier.