«Vi registrerer spørs-mål fra SIAN men vi svarer ikke da de er rasister!»

Imam Akmal Ali på møtet i Kristiansand: Vi registrerer spørsmålene, men svarer ikke fordi SIAN og Arne Tumyr står for rasisme. Beviset er dommen i Kristiansand tingrett.

Imam Akmal Ali i Kristiansand i åpent moské-møte:

«Vi registrerer spørs-mål fra SIAN men vi svarer ikke da de er rasister!»

Han ble ganske så opprørt imam Akmal Ali da han på det åpne moské-møtet i Kristiansand fikk spørsmål fra SIAN om hvorvidt Muslimsk union Agder - som har sagt ja til FNs menneskerettigheter - er et ja med den samme begrensning som den islamske Kairo-erklæringen av 1990. Her sier representanter fra 57 islamske stater ja til menneskerettighetene - forutsatt at de ikke kommer i konflikt med sharialovene. Imamen svarte: Vi registrerer spørsmålene fra SIAN, men vi svarer ikke for det SIAN og Tumyr står for er rasisme - beviset har vi i dommen fra Kristiansand tingrett.

Møtet fant sted 5. februar - som et resultat av Kristiansand kommunes programerklæring: «Likestilling, inkludering og mangfold.» Hele menigheten var samlet til bønn Det bugnet av halal-mat i tilstøtende samtalerom - og imam Ali viste seg fra sin mest sjarmerende side. Han har en sterk stilling i det politiske miljø i Sørlandets hovedstad - som følge av at imamen - i tråd med taqya-regelen - fremstiller islam for politikerne der norske og vestlige verdier omfavnes. Tydeligvis har han også klart å lede redaktøren i regionavisen Fædrelandsvennen på ville veier, for det heter på lederplass i avisen: «I Koranen dyrkes empati og kjærlighet som det sentrale budskap.»
Etter at imamen etter bønnesamlingen med vennlige smil hadde foredratt om islams fortreffeligheter, kom spørsmål fra SIAN som resulterte i konfrontasjonen. Imamen ble rasende da det ble tatt bilde av ham. Her kunne man merke at bak neste runde i argumentasjonen lå den islamske sentensen på lur: «Vi forsvarer fornærmelser mot vår profet med våre liv!»
Fjernt fra dette møtet var at islam representerer med sin religion en ny økonomisk og moralsk verdensordning - der man ser på demokratiet som blasfemi.
Men det må legges til - du verden hvor vennlige og hyggelige muslimene var som arrangerte «det åpne møtet».
Det finnes utallige beretninger om alle de mennesker, utsendinger og deputasjoner som møtte vennlighet og «åpenhet» så vel i Hitlers som i Stalins rike.
Det blir bare smil og hygge når man i samtaler med mennesker som fremmer totalitære regimer utveksler høflige selvfølgeligheter på et overfladisk plan.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN),
Agder avd.
Arne Tumyr
Leder

Fædrelandsvennen tok inn dette innlegget om dette saksforholdet:

Politikernes
tragiske
feilvurdering

Kristiansand kommune og 40 samarbeidspartnere står bak det kraftfulle allmennmenneskelige mantraet: «Kristiansand en by for alle.» Eller burde man heller hatt som motto: En by for alle «som er enige med oss»!
Byens brave kvinner og menn fra de politiske korrekte miljøer utelukker nemlig alle som hører til «grumset» - som omfatter de såkalte «fremmedfiendtlige», «rasister», «høyreekstreme populister» og islam-kritikere som ikke har «det rette menneskesynet».
Tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg skriver i sin siste bok at islamismen stiller i samme klasse som nazismen. Er det noen som kan forestille seg at Berg blir, av de rene og ranke i kommunen, invitert til Kilden, biblioteket eller på skolene for å holde foredrag?
Derimot applauderte kommunens folk arrangementet «Åpen moské» der «rasistiske spørsmål» ble avvist. Hvor mange fra bystyret, formannskapet og andre fra kommunen var til stede under arrangementet og hørte imamen dosere holdninger som står i motstrid til grunnleggende norske verdier? Ingen!
Med sin islam-sympatiserende innstilling fremmer Kristiansand kommune den totalitære islamske lære ¬- som undergraver vårt demokrati innenifra. Dette til tross for at 40 prosent mener muslimsk innvandring og påvirkning fra islam er en trussel mot det norske samfunn.
Kommunen bærer frem en ideologi og en politikk som har som mål å islamisere vårt samfunn - samtidig som politikerne utestenger de av byens borgere som med fakta påviser at denne islam-vennlige politikken er en ulykke for land og folk.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN),
Ader avd.
Arne Tumyr
Leder