Vi vil os et Land

SIAN på stand i Drammen

Vi vil os et Land

Og det skal IKKE ligne på Drammen.

SIAN startet oppvarmingen til 17. Mai med å røske opp i det bedervede islamistreiret Drammen. Det er på tide godtfolk tar til seg realitetene nå; Islam – og alle gode muslimer – vil ikke det samme som oss. De vil bryte ned vår sivilisasjon og erstatte den med barbari. Muhammeds barbari.

Ghilani og Gharakhani – Partners in islam

Anna Bråten lekser opp for godfjottene

 

På veggen utenfor ordførerens kontor i Drammen Rådhus henger et dikt av Per Sivle; «Vi vil os et Land som er frelst og frit, og ikke sin frihet maa borge, Vi vil os et Land som er mit og dit, og dette vort Land heder Norge. Og har vi ikke det land endu, saa skal vi vinde det, jeg og du».

Ett år etter at Per Sivle døde, fikk vi selvstendighet fra svenskene. Deretter kom sosialistene til makten, og siden har det vært nedoverbakke. Landet er ikke lenger verken «frelst» eller «frit». Kristendommen og dens bærende prinsipper skylles ut av lovverk og de styrendes korridorer. Friheten taper vi gradvis hver dag i takt med den islamiseringsprosess som de nedrige sosialistene har bedrevet de siste 40 år. Friheten må «borges», når islamiseringsprosjektet er fullført. Da har vi nemlig valget mellom å betale den muslimske mafiaskatten jizya, eller å miste hodet. Og «friheten» vi bys når vi inngår dhimmikontrakten, er ingen frihet slik begrepet har vært definert i Norge de siste hundre år. Det er en underkastet relativt retts- og frihetsløs tilværelse.

I dag er diktet kun tomme ord på en stein i korridoren på Drammen Rådhus. Det er helt andre enn politikere som fører kampen som Per Sivle bebudet. Hans dikt ga under tyskernes okkupasjon navn til illegale aviser med folkeopplysning til det norske folk. I dag er Norge under islamsk invasjon, med utsikt til okkupasjon, med mindre det tas drastiske grep. I dag er det verken politikere, diktere eller avisutgivere som holder oppe frihetens fane, for bevaring av norske frihetsverdier.

SIAN hever Per Sivles og folkeopplysningens fane mens Drammes Høyre-ordfører sitter i skammekroken bak de bevingede ord på hans vegg. SIAN talerne kan sees her;  [Stig Andersen], [Lars Thorsen], [Kareem Sadraee], [Anna Bråten] [Stig avslutning].

Per Sivle har forøvrig i diktet «Noreg» sannsigersk konstatert at det vil være svikefulle nordmenn som medvirker, når Norge neste gang stuper for svik. Ynkryggene i Drammen beviste dette i dag.  

I anstendighetens navn bør Drammes ordfører la være å løfte det norske flagg på 17. Mai. Hykleri tar seg  aldri godt ut.  For hyklere – det er de til gagns i Drammen Rådhus. Drammen Kommune er infisert av demokratifiendtlige fascistiske elementer. Men - i en rapport kalt «Oppsummering av situasjonen rundt ungdom og vold, narkotika samt grupperingsproblematikk» fra januar 2017, har kommunen helt unnlatt å nevne det faktum at byen er en av landets mest islam-infiserte byer, med fascistiske islamister som bedriver hjernevask i «kulturhus», særmuslimske SFOtiltak, og idrettsklubber. Blant de høyreekstreme grupperingene som Drammen Kommune finner grunn til å nevne i sin rapport, er SIAN. Hvordan Drammen Kommune har kommet til at SIAN er høyreekstreme – og at vi utgjør et nevneverdig problem i byen er en gåte. En enda større gåte er det at Drammen kommune helt unnlater å nevne De Grå Ulver,  og andre ekstreme islamistiske nettverk i kommunen. Er de inkompetente eller er politikerne skremt til taushet? Tror de islamismen skal gå over av seg selv hvis de ser det an og klapper det onde islammonsteret med hårene? Verdenshistorien har dessverre ingen eksempler på det. Ondskap må konfronteres. Bestemt. Ellers vinner den.  Når PST i tillegg er klare på at det er muslimer – ikke høyreekstreme – som er den største faren for sivilisasjonen i vår tid, så er det grunn til å stille spørsmålstegn ved virkelighetsorienteringen til de styrende eliter i Drammen.

Det eneste Drammen Kommune nevner i rapporten i anledning islam, er enkeltindivider. Gode muslimer – som enten er ute på hellig krigsturné, eller midlertidig anbragt på vann og brød. På den måten skaper Drammen kommune det falske bilde av at det ikke finnes organiserte grupperinger av gode muslimer i Drammen. Det er meget betenkelig at Drammen kommune på denne måten forsettlig forleder innbyggerne til å tro at byen ikke har et problem med islamske organisasjoner, hvis formål jo er å overta by og land for Allahs sak.

En ekstremist er en som er villig til å ty til vold eller trusler om vold for å oppnå sine (politiske) mål. At Drammen kommune velger å betegne SIAN som høyreekstreme vil derfor gi almennheten et skjevt bilde av hvem og hva SIAN er. Når formålet er å lede oppmerksomheten vekk fra sin egen defaitistiske underkastelse for de onde islamistene, er åpenbart det meste lov, tenker Drammens bystyre.

Muslimene har importert sine sekteriske konflikter til Drammen. Byen dokumenterer effekten av multikultur – der islam er en del av oppskriften. Stadig flere politikere over hele verden erkjenner at multikulturen er død – den har aldri fungert. Dette skyldes ikke bare at multikultur er et dødfødt konsept i utgangspunktet. Men islam tillater ikke andre kulturer å blomstre. Islam skal herske over hele verden. Muslimene er Allahs overmennesker. Islam er monokultur. 

Spetakkelet i Drammen skyldes at de stedlige muslimene krangler om krigsbyttet. Migrasjon – hijra – er en form for jihad. Muslimene – særlig i Drammen – ser at tidspunktet for maktovertagelse i Norge nærmer seg. Da gjelder det å posisjonere seg for å kunne kuppe kalifhatten. Og med den – retten til å fordele rikdommene i Norge. Muslimene har sloss seg i mellom som gale lausbikkjer helt siden Muhammed daua, for retten til å styre ummaen. Denne kampen vil tilta også her i Norge, ettersom andelen muslimer per capita øker. Denne volden vil naturligvis komme i tillegg til den økende muslimvolden mot ikkemuslimer. Som kjent er det slik at jo mer religiøse muslimer er, jo mer voldelige blir de. Og dessverre er det slik, at jo flere muslimer det er i et område, jo mer religiøse er de, på grunn av det voldsomme gruppepresset.

Som et utstillingsvindu på fremtidens Norge står Drammen. Befolkningsveksten siste fem år er 100% drevet av muslimer. Det er ikke gunstig for kommuneøkonomien. Siden tyrkere utgjør den største gruppen i Drammen, kan det være nyttig for bystyret å vite at 80 % av dem vil livnære seg på NAV.  Når de få som jobber i liten grad omfattes av den offisielle økonomien, og da med lave lønninger, samt har rikholdige barnekull, kreves ikke doktorgrad for å forstå at det kommer til å butte hardt, ettersom lønnsomme normale skattebetalere skiftes ut med muslimer. Selv om noen politikere later til å tro det motsatte, er det nemlig slik at verdier må skapes, før de kan fordeles.  

De gode tyrkiske muslimer er heller ikke på noen måte å regne som europeere, hva holdninger angår. Akkurat det beviste også våre hjemlige tyrkere nylig, da de stemte for å fjerne demokratiet i Tyrkia. Hvem tror på at muslimene vil stemme annerledes den dagen samme avstemning skal gjøres her i Norge? Tyrkerne i Norge har dokumentert at det er ødeleggende for frihet og demokrati å tillate dem opphold her. Gode muslimer vil ha sharialov i stedet for menneskeskapt sekulær lov. Den europeiske menneskerettighetsdomstol slo i 2003 fast at muslimenes sharialov -  det vil si islam selv – er i strid med menneskerettighetene. Den europeiske menneskerettighetsdomstol fastslo også i 2001 at sharia og muslimske teokratiske regimer er inkompatible med demokrati. Muhammeds islam betrakter ikkemuslimer som verre enn alle andre levende skapninger. Derfor vil jeg ikke ha Muhammeds islam i Norge. Er det slemt av meg?

Tyrkiske muslimer i Norge har nettopp bevist at demokrati er livsfarlig i hendene på muslimer. Erdogan startet et rettferdighetsparti. Det som er rett og rettferdig etter muslimsk logikk er motsatt, vurdert etter sivilisert logikk - fordi islam er pur ondskap. Det er ingen overraskelse at Erdogan har satt demokratiet ut av spill i Tyrkia. Vi må påse at muslimske politikere i Norge ikke får anledning til å gjøre det samme her.

Luremuslim fra Arbeiderpartiet taler islams sak

Bijan Gharakhani er leder av Buskerud Innvandrerråd. Han kaller seg muslim, men påstår også at han er humanist. Det er selvfølgelig en umulig kombinasjon. Gharakhani benyttet sosialistenes standardøvelse, roseutdeling. De synes å ha en sterk og vedvarende tro på at blomster trumfer argumenter. Gharakhani fikk en takk-for-rosen-tale i retur fra undertegnede. Den var vel fortjent. Han har utropt SIAN til bråkmakere - fordi vi forstyrrer det pågående islamiseringsprosjektet i byen «hans».  Siden Gharakhani påstår å være muslim, må vi tro ham på det. Koranen 4:59 foreskriver at alle muslimer må følge Muhammeds islam, i den grad de «tror på Allah og den siste dagen». Dette innebærer at alt pratet hans om humanisme og siviliserte verdier, bare er uærlig mambojambo fra en god luremuslim. Rent vissvass designet for å lure de vantro dårene til å ikke forsvare landet sitt mot den islamske invasjonen. Og vantro dårer var det mange av i Drammen i dag. Gharakhani hadde mobilisert en vegg med ynkrygger, hovedsaklig hyklerske nordmenn, som pisser på sine forfedres minne, og gruser sine etterkommeres fremtid, i et satanisk rituale for å manifestere og dyrke sin egen selverklærte godhet. Et avskyelig og akk så trist skue. Men vi har sett det før. Slike dårer er det mange av i Norge.   

Luremuslim fra Venstre stikker huet frem

En annen luremuslim som dukket opp i Drammen i dag var nylig avgåtte varaordfører Ghilani. Dette er også en fyr som har lært seg de magiske godordene som PK-fjottene ønsker å høre;  dialog, brobygging, humanisme, menneskerettigheter.  Ghilani var på nyåret frempå og ville ha brobyggermøte. Dette rant ut i sanden i takt med at hans politiske karriere gikk på trynet. Men det muslimske lureriet er ikke mindre viktig å konfrontere, selv om det kanskje er en annen fremadstormende verbaljihadist som tar opp stafettpinnen etter Ghilani.  

Det som må være helt klart, er at før muslimene kan forvente å bli tatt seriøst med brobyggerinnspill, så må fundamentet være trygt. Vi bygger ikke en så viktig bro på sandgrunn. Det har vi lært i gamletestamentet. Dagens norske moskemiljø er å regne som kvikksand i så måte. Helt uegnet å bygge et brofundament på. Det hjelper ikke med solid norsk grunnfjell på den ene siden, når islams brokar står godt plantet i Muhammeds dønn bedervede svikefulle ideologi. En grønn pøl av islamgørr. Helt uegnet som fundament for noe som helst aktverdig.  Før det er hensiktsmessig å diskutere brobygging, må muslimene innta en ærlig posisjon om de observerbare hatefulle deler av koranen, om fraværet av medmenneskelighet i islam, og om islams hat mot annerledes troende.  Broen kan ikke ha enveiskjøring. For det ser ut som muslimene - snarere enn å bygge bro - vil bygge et stupebrett for den vantro lemenflokken der den strømmer ut i avgrunnen. En bro skal heller ikke nødvendigvis bygge på «felles» verdier. Den skal bygge på norsk kultur og vestlige frihetsverdier. Begrepet «felles verdier» kan lett få en slagside der destruktive enkeltindivider smugler inn skadelige elementer fra uønskede ukulturer. Eksempelvis islam. Stadig oftere ser vi utglidning i integrasjonsbegrepet. Trenden er at eliten og muslimer på alvor mener at integrasjon innebærer at vertssamfunnet tilpasser seg gjesten, migranten. Dette er helt uaktuelt. Glem det!  Vi kan tillate at muslimer steller med sin ideologi – kun – i de tilfeller dette ikke strider mot norske kjerneverdier. Dessverre strider praktisk talt alt i islam mot vestlige verdier. Det er derfor et observerbart faktum at de påtenkte brofundamentene står veldig langt fra hverandre. Og det er ikke den siviliserte delen av Norges befolkning som skal fire på våre humanistiske idealer. Det er islams umenneskelighet som må erklæres non grata, og muslimene må selv gjøre det. Muslimene må gjøre dette ved å fordømme og fornekte sine egne hellige skrifter, og degradere dem til å være historiske relikvier. Først da har vi et grunnlag for å begynne å snakke sammen som likeverdige samfunnsborgere.

Vi vil os et Land.