Voldsmann etterlyses

SIAN ber publikum om hjelp til å identifisere voldsmann

Voldsmann etterlyses

Fysiske angrep på personell og materiell er blitt stadig vanligere, i takt med at gode muslimer og den islamofile venstresiden i økende grad erkjenner at de selv ikke besitter saklige sannferdige faktabaserte argumenter til støtte for islamiseringen av Norge. Vold blir da deres tilflukt.

Under SIAN sin stand på Eidsvolls plass 23.6.2018 ble Anna Bråten angrepet. Denne utviklingen må stoppes. Vi vil ha sannferdig faktabasert meningsbrytning. For å få til dette, må voldselementene slås hardt ned på.

Over hele det politiske spekteret snakkes det mer om retorikk enn om budskapets faktiske innhold. Retorikk problematiseres i en grad som gir inntrykk av at klar og tydelig retorikk = verbalvold. Folkeopplysning forsøkes kneblet.

SIAN mener at voldsmuslimer og voldsvenstre utgjør et større samfunnsproblem, enn måten et verbalt budskap fremføres på. De som med styrke uttaler at de har en annen virkelighetsoppfatning og et annet mål for fremtidens Norge enn det SIAN har, er etter vårt syn en akseptabel og nødvendig del av et levende demokrati. Dette til tross for at disse tar feil, og at deres holdninger medfører skade på land og folk, dersom det omsettes i praktisk politikk.

 De som med vold og trusler om vold forsøker å ødelegge demokratiet, må slås hard ned på.  

Fra Gjøvik i 2016 foreligger det videobevis for intens nedspytting av SIAN medarbeidere uten at politiet foretar seg noe i sakens anledning. Spytting er strafferettslig å anse som voldsutøvelse. For å oppnå en forbedring i adferden fra voldsmuslimer og voldsvenstre, vil SIAN fremover fokusere på å dokumentere, eksponere og anmelde folkefiender som benytter spytting og annen voldsutøvelse som verktøy i mangel av saklige faktabaserte argumenter.

I video fra stand ved Stortinget 23.6.2018 ser vi voldsmannen først skrike ukvemsord til den iranske flyktningen som taler. Deretter ser vi voldsmannen prøve å stjele bøkene som Anna Bråten holder frem. Deretter ser vi voldsmannen spytte på Anna Bråten, hvoretter hun trekker seg tilbake for å skylle vekk forurensingen fra dette bedervede eksemplaret av menneskearten.

Dersom du vil bidra til saken oppklaring, men  ikke mottar den forventede respons fra politiet, ber vi deg ta direkte kontakt med SIAN på post@sian.no.  Politiet har dessverre tidligere dokumentert at de ofte unnlater å straffeforfølge vold mot islamkritikere. SIAN vil gjøre det vi kan for at voldsmuslimer, voldsvenstre samt politiet selv,  innretter seg etter norsk lov i fremtiden.