Debattregler

Vi ønsker å legge til rette for en bred debatt om temaene som tas opp i artiklene. Vi ønsker oss friske meningsutvekslinger og synspunkter, og vi har stor takhøyde for ulike meningsytringer. For at debattene skal bli interessante og utbytterike for alle deltakere, er det samtidig visse regler som må overholdes.

Vi ber deg om å akseptere og forholde deg til reglene som følger her.

1. Du står personlig ansvarlig for innholdet i kommentarer du publiserer. Du vil holde SIAN skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som måtte følge av dine kommentarer.
2. Vi tillater ikke kommentarer som er trakasserende, bevisst sprer usannheter eller som på annen måte vil oppfattes som upassende.
3. Du kan ikke skrive, lenke til eller på annen måte publisere noe som er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, som krenker privatlivets fred, eller på annen måte kan medføre straffeansvar etter norsk lov.
4. Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettslover. Du kan ikke kopiere artikler eller annet opphavsrettbeskyttet materiale som er publisert i andre medier uten tillatelse fra opphavsretthaveren. Du kan sitere korte utdrag, men da med tydelig referanse til forfatteren og hvor innholdet har vært publisert.
5. Du skal ikke drive med såkalt spamming; det vil si å publisere det samme innholdet gjentatte ganger. Du skal heller ikke forsøke å avspore debatten eller ødelegge debatten på annet vis.
6. Kommentarer må skrives på skandinaviske språk eller engelsk.
7. Nettstedet kan kun brukes på en ikke-kommersiell måte. Det er ikke tillatt å publisere kommentarer som inneholder reklame eller andre forsøk på å selge produkter og/eller tjenester.
8. Vi forbeholder oss retten til på et hvilket som helst tidspunkt å redigere eller slette kommentarer som vi mener er i strid med reglene. Videre forbeholder vi oss retten til uten forvarsel å nekte deltakere vi mener ikke overholder reglene adgang til å publisere nye kommentarer.
9. Vi forbeholder oss også retten til å slette kommentarer som ikke holder seg til temaet i den tilhørende artikkelen.
10. Gjennom dine kommentarer overfører du til SIAN en evigvarende rett til uten godtgjørelse å bruke samt redigere dine kommentarer i et hvilket som helst medium SIAN måtte velge å publisere det i.

Kommentarer blir ikke forhåndsvurdert. Kommentarer som er i strid med reglene, vil bli slettet eller redigert så fort vi oppdager det eller blir gjort oppmerksom på det.  Vær rask om å orientere oss om kommentarer som ikke skulle vært publisert.

Reglene er å anse som minimumskrav. Vi anmoder om at du for øvrig bruker sunn fornuft og god folkeskikk. God debatt!