Demokrati og frihet

Tekst: | Publisert: ons 04.03.2009 kl. 12.00
Overfladisk kritikk av islamkritikere
Fra tid til annen fremkommer en islamvennlig artikkel i avisene som ”hatefulle anti-islamister” bør lese – det kan kanskje være noe å lære. Ikke minst vi i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) bør hele tiden spørre oss selv: Er det sannhetsgehalt i vår islamkritikk? Går vi over streken når vi sier og skriver at Muhammed var sex-overgriper, karavanrøver og krigsforbryter? Bør vi være litt tilbakeholdne med å kritisere islam, profeten og muslimene?
Tekst: | Publisert: man 26.01.2009 kl. 13.03
Får vi se Lars Gule som formann i 17. mai-komiteen?
Er det mulig å forestille seg Lars Gule som formann i 17-mai-komiteen – marsjere i toget under et vaiende norsk flagg? Det er mer nærliggende å se ham for seg i prosesjonen med halvmåneflagget, men om 20 år ser kanskje Gule verdien av å verne om fedrelandet. Det som kjennetegner Gule er nemlig hans stadige skiftende politiske holdninger – og hans tvetydighet.
Tekst: | Publisert: fre 02.01.2009 kl. 12.00
Kongen feilinformerte om islam i sin nyttårstale
I sin nyttårstale sa Kong Harald følgende: ”FNs menneskerettighetserklæring er vi enige om på tvers av kulturer og landegrenser.” Dette uttalte Kongen til tross for at han visste, eller burde ha visst, at islamske stater krever at menneskerettighetene må underlegges sharia. Så sent som i 1995 ble dette stadfestet i den såkalte Kairoerklæringen, der 45 muslimske land slo fast at islamske lover er overordnet FNs menneskerettighetserklæring.

Sider