Ideologi og religion

Tekst: | Publisert: tor 26.11.2009 kl. 23.58
Kan en muslim være en sekulær muslim?
”Sekulære muslimer i Norge” – hvor finnes de? Hva skiller ”sekulære muslimer” fra ”gode muslimer”? Hva skiller europeisk islam fra islam? Hva er forskjellen på radikal islam og islam? Tør en sekulær muslim stå offentlig fram og ta avstand fra det som står i Koranen om den straff som skal vederfares de vantro?
Tekst: | Publisert: søn 15.11.2009 kl. 09.53
Dagfinn Eckhoff svarer på kritikken
Det er tydeligvis ikke bare islam jeg ikke kjenner godt nok. Nettsidene til SIAN, ”Stopp islamiseringen av Norge”, så jeg for første gang etter angrepet fra Thomas Henden. Det var ikke noe umiddelbart positivt bekjentskap.
Tekst: | Publisert: tor 12.11.2009 kl. 19.23
Om fanatisme og det stilltiende flertall
En mann, hvis familie tilhørte det tyske aristokratiet forut for 2. verdenskrig, var innehaver av flere større industribedrifter og eiendommer i førkrigstidens Tyskland. Hans svar på spørsmålene om hvor mange alminnelige tyskere som var oppriktige nazister – og hvilke forhold som beredte grunnen for nazistenes overtagelse – kan tjene som en ledetråd for vår holdning i forhold til fanatisme i enhver avskygning.

Sider