Ideologi og religion

Tekst: | Publisert: lør 07.11.2009 kl. 11.34
Sviket fra Dagfinn Eckhoff i Hedningsamfunnet
Under krigen sendte Hjemmefrontens ledelse ut ”20 kampbud”, der det var listet opp ti bud hva man ikke skulle gjøre – og ti bud hva nordmenn skulle gjøre – for dermed kunne de bidra til at Norge igjen ble et fritt land med fred og frihet. Eckhoff og hans meningsfeller opptrer i strid med bud nr. 7 i denne parolen. Det heter her:
Tekst: | Publisert: tir 20.10.2009 kl. 00.58
Norge av din hånd, Konge!
Kongen og kronprinsen var så fornøyd med hva de hadde sett og lært knyttet til det islamske miljø. Uten blussel fikk Kongen seg til å si: ”De vi møter her er på lik linje med andre nordmenn”. Her var ingen motforestillinger i forhold til at muslimene ikke anerkjenner religionsfrihet, menneskerettighetene og likestilling mellom kvinne og mann. Angående indoktrineringen muslimene bedriver i moskeene hadde kronprinsen bare rosende omtale.
Tekst: | Publisert: fre 09.10.2009 kl. 22.27
Blir fredsprisvinner Obama møtt med jihad?
Hvis muslimene søker råd i ”Den hellige bok”, Koranen, er ordren klar: Åh, dere troende, bekjemp de vantro som bor i deres naboskap. La dem føle hele deres strenghet. Vær ikke svake overfor deres fiender og inviter dem ikke til fred. Dere skal være de mektige, for Allah er med dere og vil gi dere lønn for deres gjerninger i krig. Dere skal bekjempe dem som ikke tror på Allah.

Sider