Ideologi og religion

Tekst: | Publisert: søn 27.09.2009 kl. 18.37
Søndag kveld starter jødenes Yom Kippur
Av dr. philos. M. Rachel Suissa, redaktør for SMA-info Søndag kveld den 27. september startet Yom Kippur og varer i 25 timer. Denne dag er dagen vi jøder minnes Templet som fortsatt ikke er på plass, og på alle de grusomme pogromene og folkemordet som ble utført på oss. Det er også en dag av håp og bønn for en bedre verden for hele menneskeheten.
Tekst: | Publisert: man 21.09.2009 kl. 10.13
Dessverre, jøder, med kosherslakting skilles våre veier!
Den høyt respekterte leder for Senter mot antisemittisme (SMA), Erez Uriely, har et debattinnlegg i Aftenposten i dag, mandag 21. september, der han legger fram rituelle og sekulære argumenter som taler for at nå må Norge slutte med kritikken mot jødisk slaktemetode (kosher shechita). Det er beklagelig, og skuffende, at Uriely blander sammen uviljen mot jødisk slaktemetode med jødeforfølgelse. Han må vite at man kan ta avstand både fra jødeforfølgelse – og fra kosherslakting.
Tekst: | Publisert: søn 20.09.2009 kl. 21.41
Hvordan kan Koranen studeres på et universitet?
Det er bare en måte å gjøre det på. Universitetslæreren, så vel som studenten, må underkaste seg islam, Allah og profeten. Det er bare en gud og Muhammed er hans profet. Muhammed er islams etiske veileder. Alt hva han gjorde og sto for er ikke diskutabelt. Den muslim i koranskolen som stiller et kritisk spørsmål får en lusing. Koranen må leses som en ufeilbarlig bok, åpenbart for Muhammed av Allah. Intet av det som står her kan trekkes i tvil.

Sider